Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekJak šel čas s plánováním kanalizace

2012

Do roku 2012 byla čistička odpadních vod plánována v údolí za hospodou.

V územním plánu schváleném téhož roku v grafické části je již plánována v údolí za rybníkem při vjezdu do obce, zatímco textová část mluví stále o údolí za hospodou.

2016

rok nevím jistě, snad 2016, DUR, zůčastnil jsem se. Již tehdy se objevil pán, který mluvil o tom, že nové umístění ČOV není vhodné. Tehdejší cena řešení byla za technologie, kanalizace plus ČOV byla odhanuta v rámci tohoto jednání na 54 až 57 miliónů. Pamatuji si tehdejšího pana starostu, který sám prohlásil, že bez dotace to nemá šanci obec zaplatit.

2018


únor 2018 Objednávka provedení IG průzkumu v obci Lukovany za cca 60 000 CZK
březen 2018 zhotovení projektové dokumentace pro účely stavebního povolení akce „Lukovany – kanalizace a ČOV za 699 000 CZK
květen 2018 smlouva o úvěru s Českou spořitelnou


Tyto částky byly vynaloženy Svazkem již s vědomím, že obec Lukovany nemá šanci dostat dotaci na variantu čističky u rybníka a podle mého
názoru svou nerozvážností ohrožuje finanční stabilitu celého sdružení potažmo obcí které do něj vložily své majetky.

2018, díky osobnímu nasazení tří pánů, pana Tejkala, Vyhnalíka a Hradeckého se obec dozvídá o úskalích technického řešení ČOV u rybníka. Posílají otevřený dopis nově zvolené starostce paní Mgr. Palasové která jej odmítá s tím, že nesplňuje všechny zákonné požadavky(!). Na narychlo svolané schůzi vystupuje zástupce SVAK Ivančice pan Koch, který se pokouší dehonestovat tyto pány tím, že řekne, že nikdy nikde jinde nebyla kanalizace plánována a že jsou lháři, nacož mu byly položeny plány na stůl a následně se pokusil zdvihnout emoce tím, že prohlásil, že odpor vůči této variantě je jen jakási vendeta bývalému vedení obce.

Podle mého názoru se pokusil tímto odvrátit pozornost od skutečných viníků, to znamená těch, co měli upozornit obec na to, že tato varianta bude neprůchodná.

Navíc se ukazuje, že cena zakázky za nového zastupitelstva zdvojnásobila na neuvěřitelných 120 miliónů(minimálně). Když to srovnáme se sliby Mládí vpřed, kteří slibovali vyrovnaný rozpočet, možná mají nějaké eso v rukávu, a slečna Kuchyňková, která mluvila o tom, že svou praxi v zastupitelstvu využije pro napsání bakalářky, patrně po úspěšném vyřešení tohoto rébusu dostane Nobelovu cenu za ekonomii.

Následně ve vodosprávním řízení je podáno několik odvolání.

Přestože vedení obce, koalice lidovců s Mládí v před pod vedením Mgr. Palasové již může mít informace o tom, že tato varianta není nejlepší a nejspíše by dovedla Lukovany k bankrotu, protože šance na dotaci je nulová, nejenže se drží stále této varianty, ale odmítají zadat studii, která by našla nejlepší řešení pro obec, jak ekonomické tak ekologické.

2019

2019 po dotazu na Svazek, ing. Tomáše Hájka, starosta Ostrovačic, přiznává, že na variantu ČOV u rybníka nikdo dotaci nedá, přesto druhým dechem dodává, že si také myslí, že občané se proti této variantě bouří z důvodu odporu proti bývalému zastupitelstvu.

Starostka na veřejném zasedání tvrdí, že s námi svazek již nic nechce mít, že pan Koch má problémy kvůli dopisu který jsem zaslal což následně ing. Hájek dementuje jako lživou informaci.

Navíc to ukazuje na neinformovanost o struktuře svazku, protože obec Lukovany je členem tohoto sdružení a svazek je tedy i naše společnost.

Květen 2019 na veřejném zasedání zastupitelstva se oznamuje že SVAK přijede s novým řešením a studií v červnu. Můžeme jen poděkovat třem pánům, že měli odvahu zburcovat veřejné mínění, nebáli se, přesto že byli veřejně dehonestování a konfrontování s různými lživými tvrzeními, že na problém upozornili a podařilo se jim situaci změnit.

Přesto radši nabádám dál, především ty, co mají dostatečné profesní znalosti, aby zůstali ve střehu a přišli si poslechnout a zamyslet se nad novou variantou.

Pánové Hájek a Koch z historických důvodů nebudí největší důvěru, jeden potřebuje hlas paní starostky, aby po své volební období zůstal na teplém místečku ve správním orgánu společnosti, které by jinak nezískal, a druhý, přestože má patrně technické znalosti, se příliš dlouho pohybuje mezi politiky a místo technickým datům dává přednost politikaření a nepodloženým spekulacím.

2019 květen

Měla být předložena studie panem Kochem coby zástupcem Svazku na veřejném zasedání Svazku.
To co předložil byla práce nějakého školáka, možná dítě pana Kocha.
Cena se bez vysvětlení snížila o 40 procent, tedy o 50 miliónu, na konkrétní dotaz zástupce Svaku odpověděl že nám nic nemusí říkat.

Prostřednictvím obce pokus o zastrašování ze strany Svazku pod záminkou "poškozování dobrého jména"

Lukovanská koalice souhlasně přikyvovala, po nás se jen bude chtít abychom to zaplatili.

Na základě vysvětlení člena představenstva a starosty Ostrovačic, cena zůstává stále 120 miliónů

Červenec 2019

Krajský úřad v zamítavém stanovisku pro odvolání při vodoprávním řízení se vyjádřil, že pokud obec nežádá o peníze z Evropských či jiných veřejných peněz, tedy o dotaci z veřejných prostředků, není zapotřebí soulad s krajským územním plánováním.
To mimo jiné znamená, že sliby a řeči o dotacích jsou jen plané kecy

Září 2019

Svak pořádá výlet pro Starostku do Maďarska.
Není jasné zda tam má nějaké aktivity, nebo se jedná jen o brutální lobbing.
Ve vyspělých demokraciích by takovýto čin byl chápán jako korupční jednání.
Měli bychom se především ptát, co jiného je na oné čističce v Maďarsku?
Má tam Svazek nějaké aktivity?
Navíc když zatím nemá ani páru jaké technologie použije?
Nejsou podobné čističky v Česku?

napsal Miroslav Bartek
Na hlavní stranu