Stal se "Lukovanský zpravodaj" dezinformačním webem?

Nedávno jsem shrnul své poznatky z více než ročního investigativního vyšetřování a dotazování(které bylo obcí označeno jako šikanózní) na svém lokálním blogu www.lukovanskadrban.cz.

Zároveň jsem se v něm ohradili proti nařčením, které padaly na mou osobu ze strany organizace a jejich zástupců, kteří mají ekonomický zájem v naší obci.

Doložil jsem v něm, že starostka obce Lukovany Mgr. Palasová záměrně šíří lži a straní těmto organizacím.

S těmito poznatky jsem chtěl i seznámit občany pomocí Lukovanského zpravodaje a napravit tak jeho reputaci, kde se v posledních výtiscích mimo jiné začaly objevovat i články převzaté z proruských dezinformačních webů.

Ačkoliv jsem příspěvek zaslal s dostatečným předstihem od uzávěrky, den před ní mi přišel dopis od paní starostky, kde píše že dopis neuveřejní, protože mám šířit cituji: "závadný obsah, kde napadáte, kromě jiných, třetí osobu a obsahuje ničím nepodložené informace" Všechny mé informace jsou podloženy, to je jediný důvod, proč na mě dosud nikdo nepodal trestní oznámení a jediný způsob jak udržet veřejnost v klidu, je zneužití veřejných peněz k šíření propagandy a zamezení přístupu k tomuto periodiku lidem s rozdílným názorem. A jediný důvod, proč můj článek nebyl zveřejněn je to, že tito lidé ani organizace nebyli schopni vyvrátit, či alespoň věrohodně reagovat na má tvrzení a proto nařídili paní starostce článek nezveřejnit.


Zasláno do Lukovanského zpravodaje k publikovaní
Související článek: REALIZACE ČOV LUKOVANY, FAKTA, MÝTY A DEZINFORMACE....

napsal Miroslav Bartek


Dne: 9. června 2020


Na hlavní stranu