Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekVěří ještě někdo na dotaci na ČOV?

Přestože jsme pravidelně přesvědčování na veřejných shromážděních obce o tom, že Lukovany získají dotaci na odkanalizování obce, v toto patrně nevěří ani Svazek, přestože jeho zástupce pan Koch se nás snaží přesvědčit o opaku.

Okolo odkanalizování obce Lukovany se vznáší dezinformační vlna, zatímco se dovídáme rozdílné ceny, zástupci svazku nám vykládají jak probíhají jednání na Ministerstvu zemědělství a starostka nás přesvědčuje, že existuje studie vypracovaná odborníky, která potvrzuje výhodnost současné varianty, díky minimální investigaci a několika dotazům pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím, které bylo na minulém zastupitelstvu označeno jako šikanózní, jsem zjistil, že nejenže nikdo nevyjednává tuto investici s daným ministerstvem, ale cena je neustále na oněch 120 milionech minimálně, starostka není schopna doložit studie ani odborníky kteří o oné variantě rozhodovali, je čím dál tím víc jasné, že ani dotace nebude a celá částka buďto padne na obec, nebo se výstavba odloží.

Jakkoliv v umístění čističky je Svazek nevinně, podle mého názoru měl povinnost informovat obec, že za těchto podmínek dotaci nedostane.

Jakkoliv totiž pan Koch bagatelizoval fakt, že čistička je umístěna v rozporu s PRVKem, tedy plánem územního rozvoje kraje, podmínkou získání dotací je právě umístění čističky v souladu s tímto plánem!

To, že to Svazek ví moc dobře, dokládá například studie jím vypracovná pro odkanalizování obcí Čučice a Ketkovice kde se v kapitole "1.4 SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ" praví:

1.4.2 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KETKOVICE

Určitým typem územně plánovací dokumentace je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK JmK). Tento materiál jednak eviduje koncepci řešení rozvoje vodovodu a kanalizace v každém sídle kraje a jednak i doporučuje časový horizont výstavby navržených vodovodů a kanalizací.

Důležitost Plánu je hlavně v tom, že při žádosti o dotaci na jakoukoliv stavbu vodovodu nebo kanalizace se posuzuje soulad projektu s PRVK JmK. V případě nesouladu je nutno buď měnit projekt nebo vypracovat a podat návrh na změnu PRVK JmK. Z uvedených důvodů uvádíme citace z tohoto podkladu, aby byl zřejmý soulad nebo nesoulad navrhovaného řešení v této studii s PRVK JmK.

Tolik citace ze studie vypracované Svazkem pro naše sousední obce.

Ti co byli na veřejném zasedání zastupitelstva si určitě pamatují, jak se toto pan Koch snažil bagatelizovat, s tím že nějaký PRVK není důležitý.

Otázkou tedy je.

Ví Svazek, že za současných podmínek na dotaci nárok obec Lukovany nárok nemá, nebo se pokusí nějakým způsobem protlačit, možná pokoutně, změnu PRVK JMK, bez toho aby bylo nutné zdůvodňování a dokládání proč se změna musí uskutečnit?

Protože Kochovo vykřikování "vy jste lháři" by asi nikoho na kraji ke změně krajského územního plánování nepřesvědčilo.

Ale kdo ví jak by to bylo v případě správných konekcí a pák. Hlavně když po letmém pohledu do správních orgánů Svazku vidíme jen a jen politiky.

No, věřme, že nejsme v letech devadesátých a že ti, co by se o to chtěli pokusit, mají dostatek sebereflexe, protože dnes takovéto snahy neprocházejí tak snadno.

Shrnuto, podtrženo
Přestože tyto otázky by měl asi každý trošku normální starosta v malíčku a dokázal je zodpovědět bez zamyšlení, nám v Lukovanech, abychom se dozvěděli pravdu, nezbyde než opět podat "šikanózní" dotaz podle paragrafu 106 o svobodném přístupu k informacím a patrně zaplatit poplatek na nadstandardně obtížné vyhledávání.


napsal Miroslav Bartek


Dne: 17. 9. 2019
Související články: kde vzít na výstavbu kanalizace

Na hlavní stranu