Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekBilance roku 2019 za Lukovanskou drbnu

Ačkoliv tento projekt jsem původně plánoval jen do období voleb, s tím že ho poté vypnu, rychlý vývoj situace mě přesvědčil o tom, že mám vytrvat.

Po shlédnutí výsledků voleb jsem řikal, že nedopadly nějak katastrofálně, byl jsem také člověkem, který se nedokázal ztotožnit ani s jednou stranou na 100 procent a tak jsem vybíral ze všech třech hnutí.

Viděl jsem naději v dámách z Mládí vpřed, jako ekonomky podle mého názoru byly cvičeny k tomu, aby přemýšlely, kladly otázky a nenechaly se snadno zmanipulovat do, pro obec, složitých situací a že česká ekonomická škola zase nebude tak strašná, aby vypouštěla z univerzit lidi bez těchto schopností a spokojila se s nadstandardním užíváním tabulkových procesorů.

Je také pravda, že cokoliv přišlo z obce od těchto dam, mělo alespoň hlavu a patu, narozdíl od toho co dorazilo z kanceláře starostky, kdy člověk nepochopil ani patu a hlavu, v čemž mi poté dala za pravdu i nadřízená obec, tedy krajský úřad. A také je pravda, že paní starostka je silná osobnost a že možná mají strach se jí postavit, třeba i proto že v obci jsou často i propojené rodinné vazby.

Ale měly by se optat svých voličů co od nich očekávají, možná i to být odvážné a trošku přidrzlé, umět si vybojovat svou pozici a věci v zastupitelstvu.


Protože co mohou ztratit?
Nebudou se jednou stydět za to, že byly součástí tak dekadentního vedení obce?
Neudělá jim to skrvnu na kariérním životě?
Budou jednou hrdé na to, že zdvihly ruce pro pravidla, která omezila přístup občanů k informacím?

Paní starostka zvolená za KDU-ČSL místo cesty dialogu zvolila cestu zastrašování, bezostyšného lhaní a manipulace.

Když tři pánové z Lukovan otevřeným dopisem upozornili na dění okolo procesu schvalování výstavby čističky v Lukovanech odmítla ho s tím, že nesplňuje všechny náležitosti(samo o sobě komická situace, otevřený dopis nemá žádné náležitosti).

V momentě když jsem se do toho vložil já, a začal suše zjišťovat okolnosti za jakých projekt na jiném umístění vznikal, nejenže mi z kanceláře starostky nebyli schopni často poslat smysluplnou odpověď a zažali mluvit o šikanózních dotazech, přestože se jednalo o věci, které přitom na okolních obcích visí běžně na obecních webech, zatímco tady se je rozhodli utajit před očima veřejnosti a museli jsme zaměstnat i krajský úřad!

Paní starostka se nestyděla do obecního zpravodaje, že o novém umístění rozhodovali odborníci, kteří zpracovali všechny varianty na což nebyla schopna odpovědět a dokonce se její kancelář vypravila cestou zločinu, když stížnost na nezodpovězení tohoto tvrzení místo nadřízené obci hodili v její kanceláři do koše.

Vytvořila ve vesnici atmosféru strachu, tentokrát již za pomoci Svak Ivančice, kdy tvrdila, že pokud se bude jednat o jiném umístění, že nebudou dotace o kterých se již jedná s ministerstvem zemědělství.

Při mém dotazování jsem zjistil, že nejenže neví nic na ministerstvu zemědělství o nějakých Lukovanech a výstavbě čističky odpadních vod a kanalizace, ale díky mé investigaci a informacím ze Svak Ivančice jsem i zjistil, že za současného stavu nelze čerpat žádnou dotaci na tuto akci!

Jednoduše proto, že není v souladu s PRVK Jihomoravského kraje a co je zajímavější, ani textová část územního plánu Lukovany není v souladu s grafickou částí.

Jak mi potvrdili i z územního plánovaní Rosice, platí textová i grafická část nerozdílně, je tedy otázkou, jestli v této formě zavedené změny územního plánu jsou platné.

Dle litery zákona má vše probíhat veřejně a být veřejně projednáno, ale tydo změny nikdy nebyly veřejně projednány v rámci prováděných územních změn!

Potíž je také v tom, že garantem, že vše bude probíhat správně je jak nadřízená obec, tedy Jihomoravský kraj, tak i oddělení územního plánování Rosice, které budťo naprosto selhaly při plnění svých úkolů, nebo dokonce aktivně napomáhaly při obcházení zákona.

Takže pokud si někdo pamatuje, jak fanynka lukovanské KDU-ČSL pokřikovala nechutně na pana Tejkala, že už tu dlouho nebude(ano, ta část která poté byla ze zápisu vymazána) je to jen kvůli tomu, že je zapotřebí čas na zamaskování situace, která jde naprosto proti zákonu.

Jako zdatná manipulátorka paní Mgr. Palasová se snaží poštvat skupiny občanů proti sobě za použití lží, nepravd a manipulací, kdy se snaží označit nepřátele a na tu nasměrovat davovou nenávist.

Není pravda, že by ti co se odvolali, zdržovali budování čističky.

Není ani pravda že nějaká dotace je připravena.

A jak dopadají ti, co obcházejí zákon aby získali dotace můžeme vidět v přímém přenosu v kauze Agrofert.

Čerpáním a následným vyčerpáním nic nekončí, může nastat situace, že pokud se přijde na nesrovnalosti při čerpání dotací, může, či musí být vrácena.

Co si můj projekt tedy může připsat za úspěch, je to, že se informuje o kanalizaci, že jsem dokázal přinést pravdivé informace o situaci a dokonce jsem přinutil i obec aby něco o ní zveřejnila na obecních stránkách, i když to jen část mé komunikace se Svak Ivančice. A že nikdo nevěděl o co ve skutečnosti jde.

Druhá významná věc, že díky článku v lukovanské drbně věnovaném GDPR, který nejprve byl na zastupitelstvu posměšně odmítnut, že uveřejňování citlivých osobních dat bylo v Lukovanském zpravodaji vždy normální a že všichni jsou nadšení, že tam jsou, bylo nakonec uvedeno do souladu se zákonem a tak prošla obec i auditem GDPR.

GDPR není o tom, jak bývá na zastupitelstvu prezentováno, že je zakázáno jakékoliv osobní informace říct veřejně, ale je to způsob, který nám občanům navrátil možnost dopátrat se, kde ti co nakládají s našimi daty k nim přišli a aby s nimi mohli nakládat v rozsahu ve kterém jim k tomu dáme souhlas.

To tedy znamená, že pokud paní starostka bude chtít o někom mluvit na zastupitelstvu, či napsat ve Zpravodaji, stačí se ho zeptat jestli s tím souhlasí, což evidentně už ta prosba, či optání může být pro některé lidi problém, hlavně pro ty co jsou zvyklí jednat silově a s pocitem nadřazeného vědomí.

A je to další důvod, proč se vyplatí lidem naslouchat, místo vyvolávání konfrontací a dětinského dokazování za každou cenu že mám pravdu.

A co byl další úspěch, že na zastupitelstvech se rozproudila diskuze.

Zatímco v začátku volebního období paní starostka se nezdráhala napomenout zastupitele, kteří chtěli sdělit svým voličům názor, že to si mají nechat na neveřejná jednání.

Po poučení lidmi z ministerstva vnitra, přestože se kancelář starostky snažila zamést stopy zničením důkazů, kteří jednání označili za hraniční, se situace zlepšila, můžeme vidět, že i ostatní zastupitelé mají své názory, jak ukázalo i poslední zasedání, dokážou se ozvat a získali odvahu hlasovat i jinak, než hlava obce.

A do Nového roku nezapomeňte, že každý má sílu si přizpůsobit okolí obrazu svému a že zmůže přesně tolik, co sám chce!


napsal Miroslav Bartek


Dne: 23. 12. 2019


Na hlavní stranu