Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekDemokrat z Lukovan

Reakce na dopis paní X - aneb doplnění diskuze

Velice mě zaujal dopis paní X, která uvedla, cituji: "... Při slibů se nema nikdo otáčet, ale stát k vlajce či znaku kterymu je slib příslibem, takže to bych nepovazoVala za prijemne jak pisete !"

Hledal jsem hledal, ale marně, kde je toto ustanovení v předpisech ukotveno. Troufám si říci, že není. Nikde není stanoveno kam hledět, kam se dívat a podobně. Paní X to však formuluje striktně. Prosím pozor na to, když vydáváme svůj názor za zákon! Naopak, zajímavý je vývoj zákonného ustanovení o slibu zastupitelů - zde citace z portálu "justice":

"Novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000 a účinným od 12. listopadu 2000, byl odlišně od zákona č. 367/1990 Sb. formulován slib, který zastupitelé skládají na ustavujícím zasedání.

Původní slib


Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice.
Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony
České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Nový slib


Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

... původní slib byl pouze slibem státu, nikoli slibem občanům, kteří člena zastupitelstva zvolili, a už vůbec ne slibem městu, jehož právní vůli zastupitelé svými usneseními tvoří..."

Zajímavé, že! I zákonodárce si uvědomil, že slibovat něco státu a ne občanům obce či města, kteří si svého zastupitele pro obecní záležitosti zvolili, je problém a tak to upravili. Novou podmínkou je též, že se slib neskládá k předsedajícímu zasedání, ale před zastupitelstvem (kolektiv je silou, ne jednotlivec či vůdce). Nikde tedy žádná vlajka, státní znak či dokonce fotka našeho Miloše. Je to na postoji každého ze zastupitelů a paní Bulíčková tento postoj vyjádřila tak, že se otočila k přítomným občanům. Troufám si říci, že podle smyslu nové zákonné úpravy nejlépe vystihla podstatu slibu, podívala se do očí těm, kteří ji volili a těm, kteří ji nevolili či dokonce nesnáší a všem tváří v tvář řekla: slibuji. S úctou k symbolům našeho státu, ale v tomto případě jsou pro mě občané více. Připomínám, je to můj názor, vnímal jsem to jako akt či výzvu k usmíření. Tak to vnímám já a omlouvám se paní Bulíčkové za slova chvály, neboť z reakce paní X vidím, že v jejím případě to body ubírá.

Není to však podstatné, jen symbolické a tento symbol, myslím, vyjádřil svými pocity i pan Bártek. Jde jen o pocity, názor. Nikde nehovoří, že to je správně a to špatně!

Co však považuji za přilévání oleje do ohně, je rozdílný metr na každého zastupitele paní X . Pokud jsem pozorně sledoval slib nových zastupitelů, byla to právě dnes již nová paní starostka, která ono kouzelné slovo "slibuji" před podpisem ani během podpisu neřekla, vyřkla je až po připomenutí dosluhujícím panem starostou. Tedy ani občanům, ani k vlajce. Jak symbolické, že? Dle vašich pravidel by tak měla složit minimálně mandát :-) Ale ne, jak uvádíte, na zastupitelstvu jste nebyla a tento opravdu marginální detail Vám, možná, unikl a nová paní starostka měla, možná, trému. Jak uvádím "možná", neboť suverenita paní starostky zesměšňováním při slovech jiného zastupitele, dnes s překvapením zírám že opozičního, neverbálními ksichty (asi "kokodák") a koulením očí (asi k Bohu) jí nechyběla. V ten okamžik jsem si připadal jak učitel za katedrou, který musí vlepit pohlavek. Chyběl mi tam Igor Hnízdo! No, zármutek jsem vyjádřil ve svém předchozím příspěvku a dejme tomu čas. Předpokládám, že i toto jste nemohla, pro svou nepřítomnost, vědět...

Nemohu však v principu souhlasit s vaším nálepkováním zvolených zastupitelů, předpokládám logicky že Za Lukovany veselejší, že nemohou apelovat na jistou oblast správy veřejných, protože byli na kandidátce s někým, kdo vozí suť do lesa. Opět vaší optikou si troufám říci, že pak nesmí ze zvolených zastupitelů vykonávat nikdo nic! Neboť každá kandidátka měla své silné a své kontroverzní osobnosti. A spojovat ty co dostali důvěru s těmi kontroverzními (a to možná) a ještě k tomu jen některé, je dosti zvláštní. No, řekněme, že jste skrytě vyjádřila své sympatie. Ale odbornost a zásluhy, prosím, hodnoťme podle činů. Pokud čtete Lukovanský zpravodaj, tak dobře víte, že to byl právě jeden ze zastupitelů za Lukovany veselejší, který se podílel na úklidu harampádí (a skládám těmto aktivitám poklonu) a ještě vyzval ve zpravodaji občany, aby se dalšímu navážení odpadků postavili. Proč jste tedy tuto výzvu neuchopila a na toho, kdo vozí suť do lesa jste prostě neukázala? Proč jste nepomohla těm, kteří naši přírodu čistí a paradoxně v očích veřejnosti jim podrážíte nohy..?

Vážím si vyjádření vašeho postoje, ale jak shora uvedeno, oponuji.

Za demokratizaci Lukovan, anonimus :-)


Na hlavní stranu