Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekOtazniky nad smlouvou s hospodou.

Na posledním předprázdninovém zasedání se probírala dotace pro Lukovanskou hospodu. Podle slov starostky je smlouva napsána nešťastně a není vypověditelná.

V diskuzi padla i otázka, kdo vypracoval tuto smlouvu.

Paní starostka řekla že neví a že to zjistí.

Jak se dalo očekávat, na prvním poprázdninovém zasedání již na toto bylo "pozapomenuto".

Jak se s oblibou říká, slibem nezarmoutíš.

Tak nějak jsem to tušil, přístup k informacím a jejich předávání je specialita této koalice a tak jsem se zeptal.

Původní smlouva, jak vyplývá z odpovědi kanceláře starostky byla vypracována Judr. Petronelou Sojkovou za cenu 4235 Kč.

Pokud ted bystříte, protože jste byli na veřejném zasedání, bystříte správně.

Starostka totiž tvrdila, že smlouva byla napsána špatně a že nyní má šikovnou právničku, která již dodatek napíše správně.

Opět Judr. Petronelou Sojkovou.

Zde je otázka na místě, pokud psala i minulou smlouvu, tak nějak se předpokládá, že právník si zaslouží svůj honorář proto, protože dokáže předvídat všemožné situace a ty patřičně ošetřit, pokud ne, zaslouží si zrušit s ním další spolupráci.

Navíc v situaci, kdy dopady smlouvy, podle toho co tvrdila paní starostka, že je nevypověditelná a proto se musí přiklepnout dotace bez výběrového řízení je skoro 80 tisíc ročně, to znamená částku okolo 300 tisíc za volební období!

Pokud ovšem nejednal na objednávku obce.

Toto jsou otázky na které bychom se měli zeptat, ale pro paní starostku je hodnotí jako šikanózní dotazy.

Jen proto byl přijat i ceník, s jediným účelem, aby občan byl odrazen od podávání nevhodných otázek, které by mohly zpochybnit "hospodaření" obce.

Protože přesně toto jsou informace které před námi kancelář starostky chtěla utajit.


napsal Miroslav Bartek


Dne: 14. 9. 2019


Na hlavní stranu