Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekProč obec tají informace před svými občany?

V poslední době době se objevilo spousta protichůdných informací, počínaje emisarem Svazku panem Kochem, že každý kdo tvrdí že se někdy mluvilo o čističce za hospodou je lhář(přestože o této verzi sám věděl), až po Slovo starostky Heleny Palasové, že bylo vybráno odborníky to nejlepší umístění(v prosincovém Zpravodaji).

Nechápu proč starostka Helena Palasová neuveřejnění více informací, ale patrně to má něco společné s tím, jak obec omezuje přístup občanů k informacím a rozhodla se je poskytnout jen těm, kdo na správné bumážce za dodržení všech pravidel o to požádají.

Podle mě, kdyby tyto informace rovnou zveřejnila v prosincovém zpravodaji, všichni by se uklidnili.

Proto jsem se rozhodl správně vyplnit úřední bumážku a poslat oficiální žádost obci Lukovany aby tyto informace poskytla.

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obci Lukovany

Na základě informace zveřejněné v Lukovanském zpravodaji v "Úvodním slově starostky", že současné umístění čističky bylo vybráno na základě práce výborných projektantů a odborníků, kteří viděli svá rozhodnutí po dlouhém přezkoumávání všech možností jako ta nejlepší, vás žádám o sdělení těchto informací:
v souvislosti s umístěním čističky odpadních vod
jak a kým byly stanoveny varianty umístění
jaké možnosti byly posuzovány
jaké byly hodnotící kritéria
jaké byly zadávací kritéria
kdo zasedl v hodnotící komisi
jakým způsobem proběhl výběr hodnotících odborníků a projektantů
jak byly vyhodnoceny jednotlivé varianty

S pozdravem

napsal Miroslav Bartek


Na hlavní stranu