Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekKafkovy Lukovany.

Situace kolem čističky odpadních vod v Lukovanech začíná ve všech směrech připomínat Kafkovy romány, se všemi temnými, přesto groteskními figurkami i situacemi.

Připomeňme si hlavní body které předcházely jejímu novému umístění při vjezdu do obce.

Do roku 2012 se počítalo s jejím umístěním v údolí za lukovanskou hospodou na KN č.4152/5.

Po tomto roce se najednou ocitla na pozemku KN č.4059.

Jak se vyjádřila starostka obce Lukovany Mgr.Helena Palasová, nové umístění bylo vybráno pečlivě odborníky kteří zvažovali z více variant a vybrali zrovna tuhle.

Na přímý dotaz nebyla schopna odpovědět, ani takové detaily z jakých umístění a kdo byli ti odborníci.

Nejprve poslala neurčitou odpověď, s tím že předala mou žádost Svazku, který sám řekl že ty toto informace nemá a o umístění nerozhodoval a navíc, jak sám píše v odpovědi, která byla spíše než pro mne určena pro Lukovanský zpravodaj, že je soukromá společnost(oproti tomu co pan Koch na veřejném zasedání prohlašoval, že nejsou soukromá společnost) a odpovídat ani nemusí.

A ještě přiroližal jakési memorandum podepsané v roce 2018, které coby memorandum nemá žádnou právní váhu, navíc neřeší nic o tom, že nějací odborníci něco vybrali a zhodnotili, ale že SVAZEK vypracuje.

Takže podle těchto fakt SVAZEK vstoupil již do hotové akce, kde bylo umístění připraveno a měli již jen vypracovat plán jak ji tam umístit a dopravit splašky.

Protože jsem se s odpovědí nespokojil, a podle mého názoru nevysvětlovala dostatečně ono tvrzení o odbornících, poslal jsem odvolání na které přišla odpověď, že změna územního plánování byla provedena ve spolupráci s UP Rosice a jejím projektantem a z textu dopisu jsem pochopil že on je zodpovědný za změnu umístění čističky.

Druhá odpověď byla zvláštní ještě v tom, že došla ve večerních hodinách, v den kdy se konalo veřejné zasedání, na kterém starostka prohlásila, že mi poslala odpověď na mé otázky, mluvila a minimálních průtocích vod a o tom že musela začernit jména.

Když jsem ji četl, neviděl jsem nikde nic o minimálních průtocích, ani začerněná jména a byl jsem poněkud zmaten a říkal si asi ještě něco přijde a tohle poslali omylem někomu jiném.

A samozřejmě ani s touto (ne)odpovědí jsem se nespokojil, podal jsem stížnost a přidal dotaz ohledně účasti rosického projektanta na změně územního plánování do Rosic.

Co je ještě pikantní, v poslední odpovědi z obce Lukovany se dočítám, že jsem si nikdy nestěžoval, nikdy se neozval.

Toto mohli slyšet například občasné směrem k panu Hradeckému nebo Tejkalovi od zástupkyň hnutí "Mládí v před" v lukovanském zastupitelstvu. Pravda je, že textová část ke změně územního plánu z roku 2012 mluví o tom, že čistička bude umístěna na starém místě v údolí za lukovanskou hospodou, zatímco v mapové části je již zakreslena u rybníka.

Vcelku by mě zajímalo, kolik lidí ze zastupitelstva umí číst v technických mapách, navíc pro rozhodování je platná textová část podle které se má občan zorientovat.

Pro přiblížení situace, použiji příměr, někdo vám dá podepsat smlouvu, kde bude napsáno že opraví váš komín a v příloze mezi podmínkami bude i grafická část kde ho zakreslí k sousedovi.

A aby toho nebylo málo, ještě vám ztíží zjištění tím, že mapy vám předloží na vyžádání.

Sám si pamatuji že tenkrát změna územního plánu byla prezentovaná tak, že bude zajištěn rozvoj obce, nové pozemky se změní na stavební parcely, čistička odpadních vod bude umístěna v souladu s územním plánováním kraje(tedy v údolí za hospodou).

Byl rozumný důvod si myslet že něco bude jinak?

Žijí zastupitelky ve sféře podvodů že by i v tomto případě kontrolovaly a najímaly si odborníky co umí číst technické mapy? Máme si proto na ně dávat pozor?

Hlavně v souvislosti v vedením "veřejných" jednání zastupitelstva, která je ve světle toho jak ministerstvo vnitra nahlíží na veřejnost jednání a projednávání parodií na veřejné zasedání a je zjevným pokusem obcházení zákona o obcích?

Nevmetou nám za čas v jiné souvislosti, že jsme se neozvali, že jsme s tím souhlasili?

A pak zajímavá otázka na kterou hledám odpověď a na kterou mi nikdo nedokázal zatím odpovědět, abych tu odpověď dokázal vzít za svou. Z jakého důvodu je čistička umístěna u rybníka?

Na jedné straně je oficiální stanovisko obce, máme tady bumážku, kterou někdo podepsal, nic o tom nevíme, ale nejede přes to vlak a pokud si chtěl někdo stěžovat měl si stěžovat.

A nyní se hlavně už na nic neptat a bez toho aby jsem věděli proč, musíme jít k cíli který nikdo pořádně nechápe!

Co na tom, že riskujeme, že obec nedostane dotaci, že se možná dostane do finančních těžkostí, či dokonce zbankrotuje, že tato varianta riskuje znečistit spodní vody, že neznáme dopady na životní prostředí a krajinu, že nevíme jestli je nejekonomičtější varianta. Prostě zrudnu v tváři, začnu hrozit, misto argumentu použiji emoce.

Starostka šla dokonce tak daleko, že nechala prošetřit odbor životního prostředí, zda zdroje pitné vody, které by byly ohroženy, jsou odebírány v souladu s předpisy, patrně zda by šlo najít nějakou skulinu jak je legálně znečistit, místo toho, aby tuto cennou komoditu, tedy pitnou vodu, se snažila ochránit.

To vše v kombinaci s emotivním prohlášením starostky na zasedání, že SVAK Ivančice už s námi nechce nic mít společného, že nám možná ani nic stavět nebude a že pan Koch má kvůli "drbně" problémy v práci, což nakonec jeho nadřízený dementoval a chtěl znát zdroj těchto dezinformací. Pátrání po zdroji těchto informací můžeme v klidu ponechat na SVAZKu, buď to byl prostořeký pan Koch, nebo starostka MGR.Helena Palasová, pro nás jako občany Lukovan je důležité to, že se (opět) nezakládají na pravdě.

Spousta balastu, ale nic věrohodného, žádný důvod proč je tam a ne jinde není vysloven.

Není to třeba jen omyl někoho kdo dělal grafickou část, prostě znaven, nedával pozor a ujela mu ruka s tečkou "ČOV" na jiný konec obce? A teď se jen jede setrvačností v akci, která nemá žádné opodstatnění a nabalují se okolo jen zbytečné emoce?

Ze SVAZKu, který "není i je soukromou" firmou, ale především za ní mluví politici zní "ti co se ozývají si vyřizují účty s bývalým starostou", starostka zase poněkud naivně věří ve fiktivní odborníky, kteří rozhodovali a trošku připomíná ve své víře různé ufology, až po zastupitelky za hnutí "Mládí v před", pro které, když se nikdo neozval, tak to tak má být, má se pokračovat, hlavně moc nepřemýšlet, ve slepé víře jdeme dál, protože to tak vždycky fungovalo a není dobré se ptát a už vůbec ne diskutovat, když už je na tom ten úřední štempl, tak co už.

A tak zůstává jen jediný důvod proč se má budovat u rybníka.

Někdo, nikdo neví pořádně kdo ani proč, tam zanesl puntík do mapy s názvem čistička.

A tak jen shrnu názor SVAZKu na tuto zápletku.

Zatímco pan Koch obvinil všechny co se staví proti čističce u rybníka z toho, že si vyřizují účty s bývalým vedením, ing. Hájek již tvrdí že ministerstvo, které by mělo poskytnout dotaci na projekt, není z čističky v Lukovanech nadšeno a i sám ing. Hájek říká, že SVAZEK zvažoval i jiné možnosti, jen akceptoval zadaní obce a druhým dechem přesto dodává že odpůrci této varianty si vyřizují účty s bývalým vedením obce. Za protichůdnosti těchto názorů nejspíše stojí fakt, že SVAZEK není standardní soukromá společnost, kde na její osud dohlížejí akcionáři či soukromí vlastníci, kteří ví, že množství zakázek je přímo úměrné tomu jak jsou vnímání svými zákazníky či společnosti, ale politici, kteří sedí v řídících orgánech společnosti a jejich vize končí s volebním obdobím a klidně budou tvrdit že modrá není modrá ale červená, jen aby tam celé toto období vydrželi, případně i další a měli podporu kolegů politiků v trablích.

To že i my, občané Lukovan, jsme prostřednictvím obce majiteli, již nikoho nezajímá, a komunikovat s námi nemusi, protože jsou soukromá společnost.

napsal Miroslav BartekNa hlavní stranu