Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekDobrý den paní starostko,

(Otevřený dopis starostce)

přečetli jsme si v Lukovanském zpravodaji Váš článek ke kanalizaci.

Je nám líto, že nás, kteří se ptají PROČ změna Územního plánu z roku 2012 byla zadána pro umístění ČOV jinam než bylo myšleno ve studii z roku 2007, spojujete s vyhrocováním debat, že chceme zneužít Vaší nezkušenosti, zhatit práci bývalého zastupitelstva a přizvaných odborníků a dokonce obviňujete z principiálního ztěžování a osobních zájmů (to opravdu nevíme jakých).A už vůbec s námi nespojujte nějakého „demokrata“, nebo „drbnu“.

My chceme vědět, proč k této změně došlo a zda byla dána odborníkům k posouzení i varianta ČOV pod „kulturákem“. Jestli ano, tak předložte veřejnosti jejich vyjádření proč je neproveditelná. Zatím slyšíme jen chválu a výhody na současnou nabídku, umístění ČOV pod „babincem“.

Vše vzniklo z nedostatečného informování obyvatel o průběhu a vývoji kolem kanalizace. Bylo vidět, že i pan Koch byl překvapen velkou účastí při posledním jednání v sále KD.

Znovu opakujeme, nejsme proti stavbě kanalizace, spíše naopak a chceme to všemožně podporovat. Nevybíráme, podle přirovnání p. Kocha, jiný dopravní prostředek, my jen chceme volant na té správné straně, jak se stále a plnými ústy vykřikuje: opravdu chránit přírodu. Jde nám pouze o přemístění ČOV do prostoru kde je již příroda zdevastovaná námi lidmi a nezničit krásný kout přírody který vítá návštěvníky Lukovan. Jde jen o papírování úředníků, kteří, jak je zřejmé, nejsou ochotni udělat něco navíc. V terénu nebylo ještě, jak se říká, ani kopnuto.

Důvody proč by byla ČOV pro Lukovany výhodnější pod „kulturákem“.

1. Splaškové vody by odtékaly do ČOV z 90% gravitačně 2. Zachoval by se zelený palouk s ovocnými stromy 3. Napravila by se škoda na přírodě: zmizela by stoka (část potoka) a smetiště. Je to pro obec jediná a poslední možnost jak tento zaneřáděný kout zlikvidovat.

Jeden z argumentů Svazku je, že by byla drahá příjezdová komunikace. Ta by byla po zatrubněném potoku a zavezené rokli. Pod cestou by vedlo i potrubí splaškové kanalizace. Ptáme se co má větší cenu, několik metrů cesty a potrubí navíc, nebo zelený kout přírody???

Nepředpokládejte, že někdo bude prosazovat pro obec nejvýhodnější podmínky. Staví se zde zařízení (fabrika) které má vydělávat, proč by se do ní investovalo víc než se musí.

Délka kanalizace v Lukovanech je dle projektu a odhadu cca 4500 bm. Z každého metru výkopu (1.20mx0.60m) zbude cca 1/4m3 zeminy , tj. celkem cca 1100m3 zeminy, která se bude muset někam odvést a uložit. 1m3 zeminy váží cca 2 tuny. Dnešní uznaná skládka je na Zastávce, tj.15km tam a zpět.1km nákladního auta cca 30kč. Auto naloží cca10tun. 1tuna uložení za 100kč. Odvezení 2200 tun,tj.220 jízd x 15km x 30kč = caa100000kč, uložení 2200tun x 100kč = 220000kč,-,nehledě ke zplodinám a zatížení dopravy. Máme tady víc jak čtvrt milionu k dobru.

Stoka koryta zaneřáděného potoka má profil cca 8m v koruně, 2m dno a hloubka 4m. Délka zavážené rokle by byla cca 155m. Výpočtem 8 + 2 : 2 x 4 = 20m2, tj. plocha řezu korytem, při délce 155m _ 20 x 155 = 3100m3. To znamená, že by se zde mohla uložit i přebytečná zemina třeba z Příbrami = ušetřené peníze Svazku za uložení.

Je nutno poznamenat, že zatrubnění potoka bude nemalá položka na které by se obec musela podílet. Třeba zakoupením potrubí.(Vyrábí PREFA Brno). Přítomnost stavební firmy s technikou při stavbě kanalizace by byla velká pomoc.

Jsou to jen úvahy a hrubá data. Chceme tím však přesvědčit, že jsme ochotni i něco pro to udělat, třeba jít vyfotit tu stoku pod vesnicí. Možná většina lidí neví jak to tam vypadá.

Paní Mgr vzkazujeme, že pod „kulturákem“ to zapáchá už cca 50 let a nikdo neprotestuje, takže i nadále nikdo protestovat nebude. Nemusí to tedy zapáchat i pod „babincem. Proti tomu se protestuje už teď. Paní Mgr také zapomněla zjistit jak probíhala v hlubokém jednání při výběru možností řešení kanalizace, z kolika variant vybírali a jestli vybrali řešení kde se také z 90% přečerpávají splašky do jiného údolí, nebo to teče samospádem.

Rozhodnutí je, bohužel pro Vás, jen a jen na dnešním zastupitelstvu jaká bude koncepce kanalizace a kde bude stát ČOV. Pouze v časech příštích se pozná, zda bylo rozhodnuto prozíravě a dobře, nebo lajcky a nevýhodně.

Přílohy: situace pod „kulturákem“, foto (ne s Hlubokého) z Lukovan .

Plány a zakreslení čističky pod kulturákem

icona pdf

Fotky místa kde by měla původně stát a má stát čistička

icona pdf

Za zaslání dopisu paní Starostce děkuji panu Tejkalovi, Vyhnalíkovi a Hradeckému.
Text jsem mírně upravil, hlavně nahradil zkratky, které mohou být pro techniky či lidi znalé věci být srozumitelné, ale pro běžného člověka špatně čitelné.

Pokud by někdo stál o původní text pro studijní účely, je u mě k nahlédnutí.


Na hlavní stranu