Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekKanalizace, nezodpovězené otázky

Ve čtvrtek 29.11 končí první fáze přípravy pro stavební povolení ke stavbě kanalizace, vodosprávní řízení.

Zdá se, že vše vede nezadržitelně k výstavbě a během relativně krátké doby, dva tři roky bychom tolik očekávanou čističku i s kanalizací mohli mít.

Přestože patřím mezi ty, co tuto investici vítají, vtírají se různé otázky, kterým bohužel chybí odpovědi.

Před volbami hodně kandidátů mluvilo o tom, že při různých akcích by nechala vypracovat nezávislý posudek či studii.

Existuje nějaká nezávislá studie, nebo jen studie a návrh Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice které budou čističku provozovat?

Porovnal někdo i další možnosti?

Není tato varianta, s čističkou u rybníka a několika přečerpávacími stanicemi zbytečně drahá?

Jen pro ilustraci, celková investice by měla přesáhnout přes 100 miliónů korun, s tím že polovinu z této částky by měla pokrýt dotace.

Já když slyším dotace, ihned mi vyskáčou varovné signály, dotace není nároková, a pokud se někde stane chyba, nebo se třeba jen nedodrží termíny, nemusí být či není proplacena.

Jak by potom obec zaplatila sto miliónů?

V klasické firmě se cena investice promítne do ceny výrobku.

Promítla by se nám tato situace do ceny stočného?

Jsou místa v zemi, kde ceny stočného atakují 50kč za kubík.

Získali bychom v této disciplíně zlatou medaili?

Nerozumím kanalizacím ani čističkám, ale po obci se mluví i o dalších variantách.

Čistička ať už klasická či kořenová pod hospodou, v tom případě by se musely vykoupit nějaké pozemky ale údajně s majiteli se dá mluvit.

Navíc tato varianta nevyžaduje přečerpávající stanice.

Nebo moderní způsob, který se začíná uplatňovat i jinde, malé domovní čističky společné pro několik domů, s tím že by jejich chod kontroloval jeden proškolený člověk či čističku pro každý dům.

I když ten druhý způsob není až tak výhodný, protože v momentě, kdy někdo odjede na dovolenou, nebo jezdí na dům jen občas tyto čističky již nefungují jak by měly.

Právě seskupení několika domů eliminuje tyto problémy.

A když si propočteme, že domovní čistička pro dům, se dá dnes pořídit mezi dvaceti až třiceti tisíci, při tak velké zakázce by určitě byla i příznivější cena, najednou se dostáváme na investici za čističky 4 až 6 miliónů plus nějaké trubky.

Možná bychom se měli ptát již teď, dokud se ještě nekoplo.

Má s námi sdružení kanalizací a vodovodů opravdu ty nejlepší úmysly?

Mě osobně začalo blikat varovné světýlko již na veřejné schůzi, kde byli přítomni zástupci Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.

Jeden občan se zeptal, zda bude moct vypouštět vodu z čističky do kanalizace, protože má nádrž na přečištěné vody, které pak používá k různým účelům.

Každý ví, že hlavně v té naší letní polopoušti je každá kapka vody drahá a i dnešní realita je taková, že se všichni snaží udržet vodu na pozemku, hospodařit s ní a dále ji využívat.

V městech developeři, kteří postaví dům, který umí využít jak odpadní i dešťové vody sbírají ocenění za ekologický šetrný přístup k přírodě.

Odpověď zástupců Svazku byl nekompromisní.

V momentě kdy se zprovozní čistička s kanalizací, bude muset svou čističku vyřadit z provozu.

Nejspíš z ekonomických důvodů pro provozovatele(vidina zisku, či sníženého zisku), se žádný ekologický přístup nepovoluje a nepodporuje.

Vodu co potřebuješ si stoč a za odebranou vodu i zaplať. Vodu nezdržuj, nezadržuj, nečisti, nerecykluj, dále nevyužívej!
Maximalizace zisku.

Mám v tento moment věřit, že tato organizace navrhla nejlepší a nejhospodárnější řešení odpadních vod pro mě jako pro občana, nebo to ekonomicky nejvýnosnější řešení pro sebe jako pro provozovatele čističky a kanalizace?

Otázek je dost, a měli bychom se ptát dříve, než se kopne do země.

A také jedna důležitá otázka.

Ví někdo kolik budeme platit za přípojku?

Slyšel jsem, že v některých obcích ceny za ně vystoupaly až k 80ti tisícům!


Na hlavní stranu