Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekOtevřený dopis SVaKu Ivančice a žádost o vyjasnění

Vážení

Minulý rok na shromáždění svolaném zastupitelstvem obce Lukovany vystoupil pan Koch, který zastupoval vaši společnost SVaK Ivančice(dále jen Svazek).

Z toho důvodu, že zastupoval Svazek, rád bych vás požádal o vysvětlení některých jeho výroků, protože předpokládám že prezentoval stanovisko Svazku.

Přejdu jeho prohlášení o tom že na mém blogu "anonymové publikují" nějaké útoky proti svazku. Články o kterých následně mluvil byly moje, u každého v horní části je tlačítko "kontaktuj mě", kde je nejen má emailová adresa, ale i mé bydliště a jméno.

U článků které psal někdo jiný je jasně napsáno že nejsou z mého "pera". Pro pomalejší jedince jako je pan Koch, jsem přidal odkaz na konec každého mého článku s mým jménem vedoucím na kontaktní stránku.

Doufám že toto již panu Kochovi bude stačit, protože jinak již jsem bezradný.
Naprostou dezorientaci, při četbě psaného slova, pana Kocha, zástupce Svazku, dokresluje jeho výrok že, cituji: "následných anonymů příkladně v Lukovanské drbně paradoxně vyplývá, že jsme arogantní, ziskuchtivé a agresivní Něco".

Osobně nevím kde toto vzal, Svazek založily členské obce a ty jsou také vlastníky svazku a přes ně zprostředkovaně jsme i my občané vlastníky.

Mám za to že máme plně legitimní právo se ptát, být informovani a to že se začínáme vyptávat tak pozdě, je jen důsledek toho, že nebyla vedena větší veřejná diskuze, resp. žádná.

Důrazně žádám také Svazek o vysvětlení prohlášení pana Kocha, které se objevilo jako "vyjádření odborníka" jak na stránkách Lukovanského zpravodaje tak i na lukovanském webu a to, že "občané naším prostřednictvím útočí na bývalé vedení obce".

Žádám Svazek, aby tato svá tvrzení doložil, nebo se omluvil a to prostřednictvím stejných kanálů jako tuto informaci šíří.

Tedy na webu Lukovan, www.lukovany.cz , prostřednictvím Lukovanského zpravodaje a i veřejnou omluvou svazku občanům Lukovan.

Já osobně bych neviděl problém v minulém zastupitelstvu.

Provedli jsme si rychlou rešerši jak probíhá zakanlizování obcí Svazkem jinde.

Veřejná diskuze je daleko lepší než u nás a například v Čučicích, podle informací co máme, měli vypracované tři projekty, a realizovali až čtvrtý.

A nutno také podotknout, že díky pečlivému výběru cena je někde jinde.

A tady se dostávám k jádru "pudla".

Nikdo nemá právo vinit bývalé zastupitelstvo obce a nikdo to ani nedělá a jen Svazek prostřednictvím pana Kocha se nám snaží tuto myšlenku vnutit.

Opravte mě pokud se mýlím.

Obce jsou členy svazku proto, aby měly odborný dohled a správu na kanalizační a vodárenskou soustavou a také proto, že malé obce jako naše, nejsou schopny držet dostatek odborného personálu, který by si poradil s tak velkými investicemi, tak i konzultantskou a poradenskou činnost a staly by se tak snadno obětí nějakých "predátorů".

Otázkou je nakolik Svazek pomohl s konzultacemi, poradenstvím a také jestli rozdíl mezi Čučicemi, Ketkovicemi a jinými obcemi není ten, že my máme pana Kocha oni někoho jiného kdo se stará o jejich projekty.

Vaše společnost dokonce ústy pana Kocha zpochybňuje i naše základní práva na informace. Viz., cituji: "zbytečně se dopodrobna rozepisovat o krocích, které vedou k moci obyvatelům v další přípravě stavby, jak se zajistí materiál na přípojky, kdo a za jaké peníze vám zajistí vaše projekty přípojek atd.

Není zapotřebí vysvětlovat, že toto je pro běžného občana ta nejdůležitější(informace jsme nakonec dostali na shromáždění) a pro každého normálního člověka je naprosto běžné mít jakýsi plán a počítat s finančními výdaji.

Už jen úsměv vzbuzuje desetiminutová vsuvka pana Kocha, kdy hlaholá že spolek nevyplácí dividendy soukromých subjektům, a celkově dokresluje jeho orientaci a určitou jednoduchost a omezenost. To jakou formu má kapitálová společnost a jakým způsobem získává potřebný kapitál pro své působení je spíše na dizertační práci, nebo pro jednoduché hospodské kecy po pátém pivu, jestli je výhodnější získat kapitál úpisem akcií, vkladem společníků, úpisem dividend či klasickým úvěrováním a ne pro seriózní diskuzi o projektech společnosti.

Každopádně tyto výroky jen dokreslují celkově pana Kocha a jsem rád, že předem nevědel, že mám nějaké akcie na NASDAQ, protože při tom jak si mě nechal postavit před celým sálem by patrně ještě zvolal, to je ten co vykořisťuje americkou dělnickou třídu, inkasuje dividendy a ještě nám tady do toho chce kecat!

Rád bych se také informoval, zda svazek má vypracován nějaký mravní kodex pro své zaměstnance, či školení kde začíná nepřípustná hranice nátlaku na občany.

Aby věděli, že vyhrožování a odpírání například petičního práva občanům, je jeden z největších prohřešků vůči naší společnosti a jejím základním pilířům.

Navíc by bylo nemilé kdyby se to dělo za peníze občanů, tedy jejich majitelů. Zároveň bych vás poprosil o větší informovanost o projektu, plány, vizualizace, postupné kroky výstavby.

Víme již kde bude čistička odpadních vod, bylo by zajímavé vědět jak to bude s přečerpávacími stanicemi, místní sdružení "Šálkařů" pořádá výlet na ČOV, možná by bylo dobré sdělit kde fungují podobné přečerpávací stanice v rámci Svazku, jaké jsou s nimi zkušenosti, kolik domů přečerpávají, životnost a podobně, aby jsme si případně mohli zorganizovat také výlet na podobnou přečerpávačku.

Možná že i vzhledem ke schopnostem pana Kocha rychlých kalkulací a řešení mohli požádat o podrobnější info k variantě dvě.

Pan Koch totiž na začátku jednání prohlásil že pokud někdo tvrdí, že čistička měla být někde jinde než je nyní plánovaná, je lhář.

Načež mu na stole přistál papír který doložil že jeho tvrzení není pravda. Ostatně si pamatuji dva pány kteří se o tom pokoušeli mluvit na předchozím jednání v obci při zmiňovaném DUR.

Na což velmi pohotově přispěchal s tvrzením, že varianta by byla nevýhodnější protože by se musela budovat zpevněná cesta.

Pokud je schopen takto "vařit z vody", mohl by rovnou říct kolik by vyšla tato varianta, v čem je lepší a v čem horší a rovnou "vyplivnout" kalkulace i s možnými dotačními tituly které lze z jednotlivých variant získat.

Také bych rád získal vysvětlení, ohledně informace, že ti, co vlastní čističky odpadních vod je budou muset vyřadit.

Častokrát kombinované s nádržemi, které používají na zalévání zahrad a podobně. Voda se v současné době stává cennou komoditou, která se dá doslova vyvážit zlatem, a na její smysluplné využití se celospolečensky značně tlačí.

A v souvislosti s tím, že se stává pravidlem, že přes léto vodárny zakazuji nalévání bazénu nebo zalévání a to samé se týče i studen, je jen logickým řešením využití vod z domácnosti. Proto vás žádám o popis strategie Svazku v boji se suchem a jeho postoji k využití vod na pozemku soukromých osob.

S pozdravem Miroslav BArtek

napsal Miroslav Bartek


Na hlavní stranu