Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekŠťastná lukovanská lejna

Možná to bude jednou slavný den, kdy starosta do koule křišťálové pohleděl a tam byla jemu moudrost vlastní a nadlidská. A ta moudrost pravila mu: „...není třeba žádných studií, analýz či dat, není důvod lidu se ptát. Však ty jediný schopný vůdce jsi a tak lukovnská lejna povýši. Lejna nemají tu svá práva, tak potlač ta lidská a lejna učiň zde šťatsná.“ Tak zrodil se nápad nebývale odvážný, jak kanalizaci jinak prostou povýšiti na akvapark lejnový.

A tak u nás, v Lukovanech, naše lejna obšťastníme, pěkně oklikou, tím lejnovým akvaprkem, je před smrtí čističky pozdržíme. Naše lejna zablbnou si ve víru tobogánu (gravitační kanalizace), dají si koupačku v bazénu (čerpací jímka), relax vířivky (čerpadlo) a pak bez přileb zvednou si adrenalin divočící říčky (tlaková kanalizace).

Ouvalina, dnes Dolina, je centrem lukovanské kultury a nově bude i centrem lukovanských lejn, velká čerpací jímka bude jejich bazénem. Po vzoru antických římských lázní se na Dolině budou potkávati lejna sobě si rovná, žádných konfliktů či rozdílných názorů, všechna čeká téměř stejná cesta. Ne, ne, to není žádný skrytý undeground schovávající se v podzemí, nebo za demokracii? To je Lukovanský akvapark lejnový!

Leč ta lejna z místní Koreje zablnou si víckrát, vířivka je přečerpá hnedličko dvakrát. Jak šťastný tam bude lid, když ráno v posedu na lejno zatlačí. Však smutní budou na Babinci, kde jejich lejna sklouznou hnedle vedle do čističky. Nesmíte tam těm lejnům iluze brát, musíte je před spláchnutím poplácat.

A tak budou tu skvělá rána, jak společně nad porcelánem popoženeme ta lejna. Když nám to nepůjde, přečteme si na kolenou zpravodaj, či douškem nikotínu napovíme konečníku. S pocitem, že naše lejna mají lázně, dopijeme šálek kávy a cestou do práce pročteme vývěsku, to abychom zase něco nepropásli, třebas stavbu podzemky ku hostinci, nebo lanovky ke kostelu. Všechno to, co stalo se, stát se mělo, v Lukovanech zvítězila lejna. Jen aby idylu lázní záškodníci nekazili, jen aby úkladně nepožírali dnes a denně droždí…

Nu bez drzé ironie a satiry, je to pravda nebo klam? Hysterie, panika, mýtus nebo svrab? Dobré dílo či šlendrián? Těžko říct, není srovnání či dat. Možná káže pravdu Lukovanský zpravodaj, jak tyto vize posvětili odborníci nebývale odborní. Však divné jest, že jejich jména nikdo jakživ neviděl a studie světlo světa nespatřila. Lidu nebyly dány srovnávací informace, jen proklamece, pravdy hotové a konečné, žádná polemika, jiný názor je zločinný, hrozí se pokutami. Leč rozhlédněte se po okolí, studie střídá studii, zde však nic takového není. A tak otevřela se pandořina skříňka a místo sjednocení tu bude nové rozdělení, které připomene se při každém našem sraní. Místo příležitosti něco uchopiti, společně promysleti, tu zase bude jen to stádo ovcí, nějací mluvkové či kazisvěti a stále hrstka vyvolených s tou křišťálovou koulí, neptejme se čím pomazaných.

Jedno však jisté je, při každé cestě k domovu, dříve než potkáme ceduli svých Lukovan, již asi nepotěší sad hruškový, leč v zatáčce si přibrzdíme, abychom prohlédli svatostánek lejnový. Možná to tak musí být, možná taky ne, kdo ví? Měla odpovědět studie, lid měl se zamyslet, teď už jen ta křišťálová koule na radnici napoví, proč Lukovany budou začínat tím kanálem splaškovým. Jak symbolické...

Samozvaný Lukovanský demokrat, … jenž stal se pojmem v místním plátku, nutno vlepiti mu známky ochranné

Na hlavní stranu