Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekPalec nahoru.

Přestože v naší obci je v poslední době málo pozitivních zpráv, výstavba čističky díky neschopnosti zastupitelstva je u ledu, místostarosta který sliboval boj proti suchu prací s krajinou na své sliby zapomněl, poněkud servilní dámy z Mládí vpřed nerozeznají rozhodnutí odborníků od politických rozhodnutí, peněz je tak málo v obci, že i naše důchodkyně(nejen) budou muset platit více za pronájem sálu(spíše si jej přestanou pronajímat) pro jejich kondiční cvičení, přece jen se najdou věci, za které zasluhuje pochválit naše nejvyšší členy zastupitelstva.

Paní starostka Mgr. Palasová, společně s místostarostou Pelcem za své peníze vysadili pamětní lípu před hřbitovem a k tomu zafinancovali i kámen s pamětní deskou.

Díky usnesení tohoto zastupitelstva, které rozhodlo, že při akcích spolufinancovaných obcí toto musí být vždy uvedeno, dokážeme rozeznat, z jakých peněz co bylo pořízeno.
Kdo se toulá krajinou ví, že i v minulosti stavěli lidé různé stavby, jako poděkovaní za přízeň bohu, nejčastěji různé křížky či kapličky.

V této tradici se patrně rozhodli pokračovat starostka Mgr. Helena Palasová s místostarostou Pelcem.

Odhaduji, vedle fyzické práce, připravit a zasadit lípu, dopravit kámen, zajistit pamětní desku, museli sáhnout do kapsy pro pár desítek tisíc.
Otázkou je, zda si také obec nenaúčtovala nájemné za zábor obecního pozemku a nemuseli toto zaplatit na roky dopředu, aby snad lípa s kamenem nebyly odstraněny.
Je pěkné, že jdou příkladem, v době kdy se nedostává obci peněz na důležité projekty a místní spolky stojí v řadě s nataženou rukou a žádají stokoruny po obci na podporu své činnosti.

Možná by si měli vzít mnozí příklad z těchto našich mecenášů současnosti!
Hraběnka Hirschová by byla hrdá na své pokračovatele!


Dobrodinci Palasova a Pelc zvěčněni na pamětní desce.
Dobrodinci Palasova a Pelc
Dobrodinci Palasova a Pelc zanechali stopu v krajině pro budouci generace za své peníze.
Dobrodinci Palasova a Pelc

napsal Miroslav Bartek


Dne: 31.5.2020


Na hlavní stranu