Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekwww.lukovanskyspolek.cz

Lukovanský spolek informuje aneb co nevyšlo v Lukovanském zpravodaji

V sobotu 7. dubna 2018 proběhl další ročník celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, do které se již druhým rokem zapojili i lukovanští občánci a občané, pochopitelně s akcentem na naši obec a její bezprostřední okolí.

Akce „Ukliďme Česko“ je akcí každoročně vyhlašovanou Českým svazem ochránců přírody a brněnským spolkem Ukliďme Česko. Generálním partnerem této akce je Nadační fond VEOLIA a vedle dalších významných podporovatelů přebírá záštitu Ministerstvo životního prostředí. Celorepublikově se v  letošním roce do úklidu zapojilo celkem 113 307 dobrovolníků – z toho 73 564 dětí! Úklid proběhl na celkem 2 655 místech a celkem bylo sesbíráno 1 884 tun odpadu.

V naší obci jsme nebyli pozadu, do úklidu se zapojilo celkem 55 osob, z toho 31 dětí a sesbíráno bylo celkem 1,15 t odpadu(!), jehož následná ekologická likvidace přišla pokladnu Lukovanského spolku na 3.800,- Kč. Po zkušenosti z předchozího ročníku jsme ten letošní zacílili především na některé předem vybrané lokality, kde se to odpadky jen hemžilo. Příkladem může být tzv. „Spálená zmola“. Bohužel, síly nám zde nestačily. Nicméně i tak se tento fragment naší krajiny výrazně pročistil od skla, plastů, drátů, starých matrací, hrnců, pneumatik, bojleru, umyvadel, sprchového koutu a dokonce 5 záchodů... Jaké pro nás bylo překvapení, že alespoň částečně vyčištěný prostor, kde si i děti pěkně „mákly“, již následující týden někdo obohatil o nový odpad, tentokráte betonové sloupy od plotu. Kdo že to má nový plot nebo už nemá ten starý ...? Přesto však spolek nehodlá v tomto směru klesat na mysli a věří, že těch zodpovědných je většina a že i s přispěním dětí bude odpadků rok od roku z našeho okolí ubývat. Již se těšíme na příští rok a třeba někteří z Vás rozšíří řady lukovanských „uklízečů“, kteří pomáhají uklízet naše krásné Česko, naši obec. Za odměnu a s pocitem dobře odvedené práce pak zakousneme opečeného špekáčku u společného táboráku.

V návaznosti na tuto akci uspořádal Lukovanský spolek 5. dubna 2018 exkurzi do brněnské spalovny Směsných A Komunálních Odpadů – SAKO, jejímž cílem bylo získat povědomí o tom, co se děje s odpadem, který vyprodukují naše domácnosti a jak vůbec vypadá a funguje provoz takovéto spalovny.

Kromě těchto akcí zaměřených na oblast životního prostředí zorganizovali členové Lukovanského spolku také několik akcí kulturních.

Nejprve to byly dvě besedy, první beseda byla s paní Věrou Sosnarovou a ta druhá s paní Erikou Bezdíčkovou. Paní Sosnarová byla nucena téměř 20 let nedobrovolně pobývat jako pracovní síla v bývalém Sovětském svazu, nejprve v nelidských podmínkách pracovního lágru na Sibiři a poté po sovětských továrnách a kolchozech. Paní Bezdíčková přežila sedmiměsíční intervenci v nacistickém táboře Osvětim – Březinka. I přes bolest, kterou v obou dámách zážitky z těchto míst natrvalo zanechaly, byly schopny se o ně na besedách nejen podělit a připomenout jaké hrůzy s sebou přináší totalitní režimy, ale také přes své osudy nadchnout posluchače svou životní silou a elánem.

Další kulturní akcí pak bylo divadelní představení „Mezi nebem a zemí“, ve kterém členové divadelního spolku PRKNO předvedli skvělou podívanou a doufáme, že všechny diváky v sále lukovanského kulturního domu náramně pobavili. Toto divadelní představení jsme zorganizovali u příležitosti oslav Dne matek jako velké poděkování všem maminkám za mateřskou péči a lásku.

Zatím poslední akcí, kterou Lukovanský spolek uspořádal ve spolupráci s místními myslivci z Mysliveckého spolku Pooslaví – Oslavany v prostorách zakřanské myslivny bylo 23. 6 2018 Myslivecké odpoledne. Pro členy Lukovanského spolku to byla jednak příležitost poznat blížeji spoluobčany naší obce, kteří věnují svůj volný čas péči o zvěř a zároveň příležitost společnými silami rozšířit u dětí vnímání přírody o další dimenzi jakou je myslivost.


Reportáž o Mysliveckém dni v Regionální televizi

Všichni členové Lukovanského spolku se těší na setkání s Lukovaňáky na některé z našich dalších akcí. Aktuálně to bude dne 16. 9 2018 zájezd do Pekla Čertovina a Pohádkové vesničky v Podlesí. Dále pak 6. 10. 2018 Drakiáda.

Děkuji Lukovanskému spolku za poskytnutý článek


Na hlavní stranu