Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekOdpad a Lukovany

Velkou osobní odvahu předvedla paní X, když označila člověka, který vyvážel odpad za obec.

Sice se nakonec ukázalo, že onen hříšník odpad vezl jinam, ale mezitím se ukázal člověk, který viděl toho, který vyvezl odpad na ono inkriminované místo.

Vím, že především lukovanské maminky, těžce nesly to, že jejich ratolesti při procházce okolo obce se s nadšením vrhaly na skládky nelegálních odpadů a měli v úmyslu tam hledat “poklady” všeho druhu.

Je jen dobře, že se najdou lidé, kterým není lhostejná jejich obec, že nenaslouchají řečem typu “do toho se nemíchej, radši nic neřeš” a dokáží vystoupit z davu říct svůj názor a označit problém.

My starší jsme vyrůstali v prostředí, kdy veškerá aktivita se trestala a toto dost z nás předává dalším generacím a nutí jim pasivitu a rezignaci, která se poté projeví ve frustraci a pocitu bezmoci, která často končí drobnou kriminalitou a hojením si svého ega na obecním nebo soukromém majetku.

Možná by byl dobrý nápad udělat nějakou kontaktní, důvěryhodnou osobu, která by sbírala poznatky o tom, kdo znečišťuje okolí Lukovan a více se touto problematikou zabývat.

Možná by pomohlo kdyby obec pomohla občanům tuto situaci aktivně řešit.

Skládka pro stavební suť je daleko, na druhou stranu pro malou obec jako Lukovany vytvoření podobné skládky finančně náročné.

Proč ale nebýt nápomocen občanům kteří by chtěli stavební suť zpracovat?

Obec se snaží pomoct občanům kteří budují a zvelebují své obydlí tím že si mohou půjčit míchačku, těm co oslavují zapůjčí pivní sety(sám jsem si v minulosti zapůjčil), nebo těm, co chtějí organizovat nějakou akci zapůjčí za poplatek obecní prostory.

Možná by nebylo od věci pořídit drtičku stavební suti, takovou tu hobby, která by dokázala kontejner starých tašek zmenšit na několik koleček drti, která by se dala použít na vysypání chodníků na zahrádce či pod kontrolou obce vyspravit cesty nebo prostě nařídit stavebním firmám které budou něco dělat na území obce aby tuto drť využili.

Samozřejmě, je spousta lukovaňaků, kteří pár tisícovek za kontejner odpadu řešit nemusí, na druhou stranu je I dost těch, kteří při rekonstrukcích řeší každou korunu a v zoufalství, při hledání úspor hledají různá řešení a jedno z nich je i vyvézt odpad kde se dá.

Proč jim nevyjít vstříc a říct, když odpad bude dobře vytříděný, nadrcený na požadovanou hrubost, pomůžeme ti se ho zbavit.

napsal Miroslav Bartek


Na hlavní stranu