Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekO koalicích opozicích a komunikaci

Několik „teoretických – psychologických“ pravd:

  • Vše je komunikace – mlčení, úšklebek, odvrácení pohledu, „významný pohled“
  • Vše co říkám (i o jiných) je o mně
  • Smyslem komunikace je reakce, odezva na komunikaci
  • Nevidíme skutečný svět, ale SVŮJ model světa

To je zatím první série.

Z tohoto pohledu byla poznámka paní Srníkové „Ti hloupější, co nemají internet…“ zrcadlem (nemyslím si, že by se považovala za hloupou) nebo manipulace? Myslím si, že tu šlo o vyvolání reakce. Je zajímavé pozorovat, jak se uplatňuje známá poučka o SVÉM modelu, o filtrování informací. Kdykoliv (minimálně 2x – letáčky, zpravodaj) padl návrh, aby se TAKY informace uváděly na webu – zdůrazňuji TAKY – přesto v obou dvou případech jaksi „bylo slyšeno“ něco úplně jiného a rozvinula se diskuze např. o tom, že papírové vydání musí ze zákona být.

Dalším učebnicovým momentem byl „anonym kritizující anonyma“ – přesně podle principu zrcadla.

A o pohledech – nebylo možné si nevšimnout pohledu Heleny při KAŽDÉM hlasování směrem k „opozici“, jak je nazvala. Proč? Co ta komunikace značila? Na „svou“ koalici se dívat nepotřebovala?{

Taky si popišme, co je koalice a co opozice (zdroj wikipedie):

Spolek států, stran, lidí, kteří podnikají společné kroky k dosažení společného cíle. Opozice – ti, kteří mají jiné (opačné) zájmy.

O koalici a opozici – nabízí se hned dvě otázky:

  • Co bylo dřív, vejce nebo slepice?
  • Mají zastupitelé protichůdné zájmy? Přinejmenším v programech jsem to neviděl. Opozice není, když má někdo jiný názor.

Heleno, stěžovala sis, že je tvrdý oříšek „uklidnění situace“ – přesně to jsme Ti s Janou říkali, že to nebude vůbec jednoduché. Ale Ty to vedeš, Ty máš k tomu nejvíc možností a prostředků a Ty v tomto (podle mě) selháváš. Měla bys být ta, která odolá různým situacím, nástrahám, nedorozuměním, měla bys vést ostatní ke konsenzu, pochopení, zatím je vedeš ke koalici a opozici.

Já bych teď rád napsal pár „psychologických pravd“, které jsou cíleny na pozitivnější výsledky:

  • Čím více vnímáš/nasloucháš, tím větší můžeš mít užitek
  • Za každým problematickým chováním se nachází dobrý úmysl

A teď ještě větší „nářez“:

  • Chceš-li řešit konflikty, najdi společné nadřazené cíle všech zúčastněných konfliktu a pomoz jim je sledovat za vzájemné podpory
  • Být oddělen/oddělovat, znamená nemoc, uzdravením je spojení

Tak snad do Nového roku vykročíme s veselejší písničkou ☺

Luboš Prokeš

Na hlavní stranu