Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekSoutěž o lukovanského lháře roku!

Lži, nepravdy a manipulace se staly součástí nejen velké politiky, ale i té lokální.

Po vzoru podobných projektů na celonárodní úrovni jsem se rozhodl věnovat tomuto fenoménu a rozkrývat či upozorňovat na tyto situace.

Hlavním účelem je kultivovat lokální politickou scénu, kdy někteří jedinci, se snaží šířit lži a manipulace bez ohledu na následky.

Je dobré udělat i roční soupisku lží, nepravd a manipulací co se dopustili námi volení zástupci, abychom měli přehled o tom, nakolik se jim dá věřit při jejich veřejných vystoupeních.

Do této soutěže může být nominován každý aktivní lukovanský politik na základě jeho veřejně známých a doložitelných výroků.

Samozřejmě může i své výroky rozporovat, či vysvětlit a tak snížit svou příležitost k vítězství.

V prvním vydání Lukovanského zpravodaje bylo napsáno pani starostkou, že o novém umístění čističky odpadních vod rozhodovali odborníci kteří posoudili všechny možnosti a vybrali tu nejlepší.

Na konkrétní dotaz kdy a kdo o tomto rozhodoval nebyla schopna odpovědět.

Přišly zmatené odpovědi mezi kterými třeba bylo zamítá se odpověď, či že jsem se nikdy nezajímal.

Dokonce na zastupitelstvu paní starostka prohlásila že zrovna poslala odpověď, kde je vše popsané, i když jména jsou začerněná. Čekal jsem několik dní ale nic jsem nedostal.

Mou stížnost, kterou má obec přeposílat nadřízené obci suše hodila do koše, jak jsem později zjistil dotazem na kraji a věřili že tím se celá věc zamete pod stůl.

Za tyto dvě lži, jednou ve Zpravodaji a jednou na veřejném zasedání před očima občanů získává paní Mgr. Palasová 2 body.

Na zastupitelstvech jsme opakovaně slyšeli, opět ústy paní staroskty, že dotace jsou jen nyní a v budoucnu nebudou, že se na čističky nebudou dávat peníze a že díky tomu že se čistička zpožduje, riskujeme že na ni nebudou peníze.

Je zavádající tvrdit a předvídat na co budou a nebudou dotace, ČOV a odkanalizování a čištění krajiny jsou stále prioritami a nikdo neavizuje že by se neměly či přestaly poskytovat.

Navíc přicházejí nové technologie a je možné že vše bude řešitelné jinými způsoby, třeba předcházením vzniku či minimalizací odpadních vod. Za tuto dezinformaci získává MGR. Palasová bod.

Také v druhé části, že se zpožďuje vinou odporu v obci, tedy lidí co podali odpor proti jednotlivým fázím přípravy odkanalizování obce je lež. Celý problém je spíše v tom, že v textové části územního plánu obce je umístění stále na starém místě, tedy v údolí za hospodou, zatímco v grafické části je již na novém.

Proč to tak je, je dobré sledovat na UP Rosice a jako dohledový orgán naprosto selhal a je vinen za současnou situaci. Další bod je ten, že PRVK Jihomoravského kraje stále uvádí původní umístění a měl by být garantem toho, aby se nestalo to co se nyní v Lukovanech.

Tedy že naprosto účelově, nikdo neví proč a jak, se změní mimo oči veřejnosti územní plán.

A bez souladu s PRVK nelze čerpat dotaci, jak jsem zjistil i z dokumentů Svazku, přestože lidé jako Koch tvrdili něco jiného.

Tedy jediný důvod, proc se ještě nestaví, je ten, že není možné za tohoto stavu čerpat dotace a že tato účelová, proti smyslu zákona jdoucí změna bude muset být nejdříve změna v územním plánovaní Jihomoravského kraje.

Za tuto další lež získává nový bod Mgr. Palasová.

Další bod získává Mgr. Palasová za tvrzení, že úředníci ministerstva vnitra provedli kontrolu a shledali že veřejná zasedání probíhala v souladu se zákonem.

Na základě vyžádaných dokumentů jsem zjistil, že lidé z MV, přestože se v kanceláři starostky horlivě snažili zahladit všechny stopy a s velkým úsilím se snažili zničit všechny důkazy o činnosti namířené proti demokratickým zvyklostem, označili situaci za hraniční a poučili zastupitelstvo co znamená veřejnost projednání.

Nutno podotknout, že od té doby se situace zlepšila.

Za tuto lež získává oprávněně další bod starostka Mgr. Palasová.

Další nominační bod se bude udělovat za tvrzení o tom, že pan Koch má potíže v práci, především díky tomu že jsem napsal dotaz na Svak Ivančice a že pokud budeme zjišťovat další informace, tato firma již s námi nebude chtít nic mít.

Toto bylo proneseno na veřejném jednání zastupitelstva paní starostkou.

Jako zavádějící je již to, že by Svak Ivančice sám rozhodl že nebude pro nás tuto investici zajišťovat.

Za prvé, jak říkal pan Koch, není to klasická soukromá firma(možná proto tolik excesů a emocí místo věcných diskuzí), ale jsme členem této organizace a platíme členské příspěvky aby toto pro nás zajišťoval.

Podle toho co slyším, v okolních vesnicích je vyjednávání ještě tvrdší, obce si nechávají vypracovat studie, nesouhlasí s navrženými plány a starostové a zastupielé se starají, aby investice prováděné na jejich území byly co nejefektivnější.

Navíc se stačí podívat na plánované rozpočty SVAK Ivančice a jaký vliv na hospodaření této firmy bude mít investice v Lukovanech a troufám si říct, že přestože jsou ve vedení především politici, určitě o takové sousto nebude chtít přijít.

Také informace o problémech pana Kocha v práci dementoval ing. Tomáš Hájek, starosta Ostrovačic a člen správního orgánu Svazku, dokonce požadoval i omluvu, otázkou je jestli se mu jí dostalo a tuším, že ještě zažijeme další veselé požadavky od tohoto politika.

Troufám si říct, že v klasické soukromé firmě, by pan Koch již potíže měl, protože soukromé firmy se zpravidla snaží vyhýbat vstupu do politiky, hlavně v případě že jsou jakkoliv napojeny na veřejné zdroje a to co tenkrát předvedl pan Koch, by člověk očekával spíše od politika a ne od zástupce, jak sám říkal, soukromé firmy v podobě brutálního vměšování do lokální politiky a obviňování místních občanů.

Takže i v tomto bodě zcela oprávněně získává další dva body starostka Mgr. Helena Palasová z Lukovan.

napsal Miroslav Bartek


Dne: 27. prosince 2019


Na hlavní stranu