Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekZajíc v pytli za 120 milionů.

Poučen úředníky Ministerstva vnitra jak získávat informace a otazníky které vzbudilo poslední vystoupení pana Kocha jsem se pustil do investigace odkanalizování obce Lukovany.

Vedle vcelku jasného pohledu, kterého se mi dostalo na celou akci, druhotný efekt je, že se obec bude snažit omezit poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, bude zajímavé jak se obec popasuje s tímto právem, garantovaným ústavou a zda bude mít alespoň snahu vejít se do ústavních mantinelů, nebo se prostě na celou Ústavu, v rozporu se složeným slibem voličům, vykašlou.
A dalším efektem je vyhrožování ze strany Svazku blíže neurčenými opatřeními vůči mé osobě.
Doufejme že tyto opatření nebudou opatřeními kremelského typu.

Vzhledem k tomu, jak obec poukazuje na to, že nemá prostředky a že je musí vynakládat efektivně, jsem se zaměřil na samotnou smlouvu se Svazkem.
Logická otázka je, co stojí společenství v tomto sdružení a co z něj obec má?
> Obec platí roční příspěvek 15775 kč, to se podařilo zjistit.

Ale co z něj má?

Chvíli mi trvalo rozkódovat odpověď, která na tuto otázku přišla (k nahlédnutí ...), byla psaná buď pokročilým kodérem z kmene Navajo, nebo někým se sníženým intelektem, ale každopádně odpověď ať, se na ni podíváme z kterékoliv strany je stále stejná.

Obec neví co by z tohoto partnerství mohla mít, Svazek nemá žádné povinnosti vůči naší obci a naše obec ani žádná práva.

Spíše se jedná o jakýsi panel, kde patrně diskutují otázky bytí či nebytí, možná taky kterým směrem teče voda, to vše za necelých 16 tisíc ročně.

Ještě zajímavější byla odpověď Svazku na cenu za metr kanalizace a použité technologie.

Pokud jste měli pocit, že pan Koch řekl, že teď bude celá investice stát 70 - 80 milionů, není to pravda.

Cena se stále pohybuje v rozpětí 70 - 120 milionů(upravil ing. Hájek, patřičnou a rozsáhlou politickou omáčkou okolo)!

Navíc to, že pan Koch vykřikoval s teatrálním důrazem na pana Tejkala, který požadoval konkretizaci nákladů, "To vám nemusím říkat!", bylo způsobeno tím, že prostě nikdo nezná detaily celé investice, ne že by to před námi tajil, i když se možná snažil aby to tak vypadalo.

Neexistuje žádná kalkulace, není jasno o tom jaké technologie se použijí, Svazek nemá zkušenost s takovým masivním přečerpáváním, nikdo nejedná s ministerstvem zemědělství o dotacích, prostě celý výstup Svazku na minulém veřejném jednání zastupitelstva byla jen show, resp. one man show pana Kocha.

Zatleskáme, zasmějeme se, můžeme říct že hlavní aktér je ve vodohospodářském bysnysu nedoceněný a že by se daleko lépe uplatnil v tom showbyznysu a měli bychom se ptát dále.

Překvapivě,v dnešní době ani obec nezajímá, jak ochrání své zdroje pitné vody pod plánovanou čističkou v případě havárie.

Proč obec nechce vypracovat studii, nejen o umístění čističky, ale jak ochránit obec a její okolí před vlivy sucha, tak jak sliboval místostarosta Pelc před volbami?

Studie by se mohla podívat na problém komplexně, řešit staré meliorace které vysušily krajinu, obnovu cest, úvozů, vsakování a zadržování vody v krajině(kde jsou v současnosti nejštědřejší dotace, které nikdo, respektive málokdo využívá, až 100%) až po zpracování odpadních vod. Obec, soudě podle toho, že nemá páru proč platí za členství ve Svazku desetitisíce korun, vyhodila zbytečně peníze za toto partnerství a přitom udělat koncept pro budoucnost, podle kterého by se mohly řídit i budoucí generace nechce.

Vysvětlí mi někdo důvod?

Navíc v okamžiku, kdy celá investice je stále na začátku a nebyl proveden žádný hmatatelný úkon?

Takto amatérsky neprobíhá sto milionová investice ani ve velkých městech jako je Praha, či Brno!

A přitom je jen zlomek jejich rozpočtu.


napsal Miroslav Bartek


Dne: 3.9.2019


Na hlavní stranu