Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekP.F. 2022

Po vzoru předních představitelů států pronesla i volená představitelka Lukovan ke "svému" lidu novoroční zdravici.

Po prvních pár větách, kdy popřála zdraví, štěstí a spokojenost, měla v další části proslovu už v ruce provaz, za jehož druhý konec tahají „potížisté“ a ona vyzývá občany k pomoci na svoji stranu. A tak jak by člověk očekával výzvy ke smíření, nalezení schopnosti ke společné diskuzi, no prostě zakopání hlubokých společenských příkopů v Lukovanech, stal se přesný opak. Opak ve stylu „rozděluj a panuj“. Možná nebýt těch na druhé straně pomyslného provazu, bylo by v Lukovanech více objektů s bronzovými cedulkami opěvující velezáslužný akt přidržení lopaty před fotoaparátem při výsadbě jednoho stromu.

Leč tato dáma, a všichni na její straně provazu, mají jednu velkou výhodu. Mají lepší možnosti informovat, dezinformovat anebo skrytě obviňovat obyvatele Lukovan. Kdo jiný by mohl v neděli na Nový rok zapnout místní rozhlas a promlouvat k občanům, dehonestovat kritiky, zahájit předvolební kampaň? „Potížisté“, ti rozhodně ne! Ti se nemohou bránit pomluvám a nepravdám ani v Lukovanském zpravodaji. Jejich články jsou totiž nepublikované, protože mají názory z druhé strany provazu. Však názory podložené fakty mohou být pro někoho velmi nebezpečné… Taková je „svoboda slova“ v Lukovanech. Jak se dozvídám od občanů, snaha o nápravu tohoto stavu zřízením redakční rady byla tvrdě zašlapána, pro mé zklamání i s přispěním mladých zastupitelů, kteří jsou obvykle citlivější vůči porušování těchto principů.

A tak jsme se na Nový rok dozvěděli, že i nadále budeme žít dle místně platného pravidla: „Kdo nejde s námi, jde proti nám.“ Toto heslo je, zvlášť těm starším, povědomé. Nechce se mi věřit, že tyto myšlenky zazněly z úst představitelky, která v Lukovanech zastupuje hlavičku KDU-ČSL. Jakého Boha a Desatero vyznává, když svým chováním podporuje jidášství a pokrytectví? Možná i to je důvod, proč řada Čechů v Boha věří, ale institucím na Boha se odkazujícím se vyhýbají.

Další část projevu paní volená věnovala, jak jinak, kanalizaci. A zase stejná písnička. Ona a vedení Svazku to myslí nejlépe! Jenže pravda je taková, které jsme se my, potížisté, přesně obávali. Máme nejdražší stavbu kanalizace a ČOV v širokém dalekém okolí a to dokonce dražší, než v obcích, kde mají obtížnější morfologické a topografické podmínky.

Křičí se „hurá“, bude se stavět, „potížisté“ prohráli. Ale nikdo neřekl, že ta cena je zcela mimo rámec. A tak se ještě nezačalo kopat a už jsou tu obavy, zdali budou prostředky na takové marginálie, jako je chodník na hřbitově. To nikomu nedojde, že ty splátky budou

dusit obec celých dvacet let? Ano, mít každý rok v rozpočtu navíc půl miliónu či milión, za to se dá opravdu již budovat. Ovšem my si postavíme něco, co jsme mohli mít levnější. Ano, varianta, kterou si minulé i dnešní zastupitelstvo obce „nechalo prosadit“ Svazkem, je nejhorší možná. Snad horší by byla už jen čistírna Pod Kamenným, nebo přečerpávání splašků do Popovic, které Svazek navrhoval v jediné (veřejně nepublikované) studii, kde tuto variantu vyplodil jen proto, aby formálně dokázal při žádosti o dotaci, že existuje ještě dražší varianta než ta drahá. Avšak pravděpodobně úspornější variantu, která již v minulosti navržena byla, tu ve srovnávací studii ani nezmínili. Dobrá „občúrávací“ metoda, jak splnit podmínku získání dotace. Prostě něco drahé, udělám na oko levné, když k porovnání navrhnu něco nesmyslné, třeba čerpat splašky na Sněžku.

Připomenu třeba obec Rozdrojovice „… si tenkrát někdo nechal namazat med kolem úst a my teď nevíme co s tím“. To byla slova nynějšího starosty Rozdrojovic na jejich kanalizaci, jejíž podoba se má stavět v Lukovanech. Jestlipak se byl někdo ze zastupitelstva podívat na provoz kanalizace v Rozdrojovicích a naopak na probíhající výstavbu kanalizace v Příbrami, je to za humny. Předpokládalo by se, že ti které to tak zajímá a jedou si takové stavby prohlížet až do Maďarska, to udělají.

Jestlipak občané vědí, že v Příbrami je nově budovaná ČOV cca 300 m pod obcí po spádu potoka, který obcí protéká – podobně jak mohlo být, a již bylo navrženo, v Lukovanech. Nemusí se stavět velká čerpací jímka, nebudou se přečerpávat velké objemy. Ale musí se tedy postavit navíc 300 m potrubí, vodovodu, kabelu, příjezdové cesty k ČOV a ještě most přes potok za cca 8 mil. Kč. Tím mimo jiné zpřístupní obec část své krajiny k dalšímu využití. A co dál, délka celé kanalizace je o cca 1,5 km delší než v Lukovanech, ale pozor, to všechno je o cca 20 mil. Kč levnější než u nás.

Za to u nás? Tak drahé, že už hrozilo, že za ty peníze se neodkanalizuje jediná větší rozvojová plocha v obci. Prostě se dodávka oseká. Naštěstí se již občané ozvali v nějaké petici. A tak nám Svazek postaví kus kanálu za 2 mil. zadarmo. To je borec, ten Svazek! Je však zajímavé, že několik desítek tisíc za studii tvrdě odmítal, až šel za hranu zákona. To už dle mého není šlendrián, to už zavání kriminálem.

Jestlipak ví občané Lukovan, že vodné a stočné je u Svazku VaK Ivančice, ale také Tišnov a Šlapanice (Brno venkov - jaká shoda), třetí nejdražší v republice? Dražší než v krajských městech a Praze. Kde se bere ta drahota. Splašky přece tečou z kopce zdarma! Ale taková čerpadla, to chce kvalifikovaný servis. Nepřetržitý servis… Jak vidno z názvu, společnost, jenž bude servisovat námi draze zaplacenou kanalizaci s čistírnou, je akciovou společností a její veškerá činnost směřuje k zisku. Akcionáři přece touží po dividendách. Kde

udělat zisk, když splašky tečou z kopce zdarma?

Tak to vyšlo najevo! Velmi drahá stavba! Ale na koho to svést? No, podle zásady manipulátorů „preventivně očerňovat“ to svedeme na ty, co na to upozorňovali, prý zdržovali! Jaký to paradox. Nevím, zdali je to povinnost ze zákona, nebo hloupost volené představitelky, ale v posledním Lukovanském zpravodaji otiskla dopis Svazku, který byl adresovaný jednomu z občanů, jenž se dotazoval na důvody opoždění výstavby. Čtěte pozorně! Svazek do přehledu jeho prováděných úkonů zahrnul i skutečnost, že proti stavbě byla podána odvolání a žaloba. Ale už neuvedl, že od soudu dostali vyrozumění, že stavební povolení je platné bez ohledu na podanou žalobu a mohou stavět. Manipulace!? Z dopisu je nicméně patrné, že přes podanou žalobu konali dál kroky k přípravě stavby. Tudíž žádné zastavení příprav kvůli žalobě. Je jen odpovědnostní Svazku, proč tyto úkony trvaly tak dlouho a vláčně, jak je z dopisu patrno. Že by se něčeho báli, že by byli zaneprázdněni odkupem předražených pozemků, jejichž odkupem upláceli majitele, jenž nesouhlasili pro rozpory se zákony?

Když už jsem dehonestován pro využití svého práva a podání žaloby, vědí občané její výsledek? Že soud žalobu zamítl a meritem věci se vůbec nezabýval, protože předmětem stavebního řízení nemůže být posuzování, je-li stavba drahá nebo ne. To je odpovědností investora. A to je kámen úrazu. Obec Lukovany to bude platit, ale investorem není, tím je Svazek, který to platit nebude. Jaká pak tedy odpovědnost investora, který tam praktivcky neinvestuje. Jinými slovy soud vzkázal, že spatřovanou nezákonnost v nedodržení nejlepšího možného řešení odkanalizování je nutno uplatňovat v rámci jiných mechanizmů a řízení. Třeba v řízení o přidělení dotace. Řekl to někdo z vedení obce občanům, že stojíme na tenkém ledě?

V Lukovanech vládne již delší čas neschopnost, nabubřelost a bezbřehý egoismus. Toho využili „odborníci“ ze Svazku a vynutili si pokračovat v drahé, neekonomické a neekologické variantě kanalizace, kterou z jistých důvodů prosadil, tak nějak nenápadně, předchozí starosta. Exstarosta, který je schopen zesměšnit již zesnulého projektanta, jenž původní hospodárnou variantu navrhl. Nechali jsme si Svazkem vnutit způsob, který v jiných obcích nepřipustili a způsob odkanalizování si určili sami a diskuzí a studiemi jej hledali. Následky této neschopnosti ponesou dnešní občané a jejich potomci. Ale jak uvedla starostka ve svém novoročním projevu, blíží se volby a zvažujte, zdali budete volit ty, co to myslí s obcí upřímně a ty, co hájí své zájmy. Nevím, jak ten, co se jen doptá na důvody zjevně drahého řešení hájí své soukromé zájmy a ten, co je z veřejných peněz placený, má prostředky občanů hájit a přitom jde na ruku třetímu subjektu, to myslí s obcí upřímně? Máme tady nový rok 2022, ale mravy některých zůstaly stejné.

Jedno je však dosti pravděpodobné. Předraženou stavbou a ČOV bude následujících 20 let rozpočet obce tak napjatý, že nezbude na nic jiného než prostou údržbu. Pozice starosty/starostky nebude nic jiného, než za manažerský plat jakýsi úřední školník. Do takové pozice se schopní, nadaní a invenční lidé, kterým nejde jen o plat, či si dokonce vydělají v profesním životě více, rozhodně nepohrnou. Naopak se o ni mohou porvat lidé, kteří vědí, že se po nich moc chtít nebude, neboť na nic nebudou peníze.

Miloš TejkalDne: 6.2.2022

Na hlavní stranu