Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekRealizace ČOV Lukovany, fakta, mýty a dezinformace.

Aneb, potížísta proti zlému, pomstychtivému skřetovi.

V březnovém Lukovanském zpravodaji jsme se mohli dočíst, že díky žalobě proti zamítnutí odvolaní, kterou podal jistý pan M.T, SVAK zastavuje výstavbu, respektive přípravu kanalizace v Lukovanech.

Jak jsem se mohli také dočíst, ze slov starostky Mgr. Heleny Palasové vyplývá, že za to může právě místní potížista pan M.T.

Abychom se dobrali pravdy, kdo opravdu za tuto situaci může, pojďme si stručně shrnout to, co o kanalizaci víme.

Strana vedená Svak Ivančice, ke které patří i paní starostka tvrdí, respektive tvrdila v průběhu času:

o variantě kterou prosazují(pod rybníkem u vjezdu do Lukovan) rozhodovali odborníci, kteří pečlivě zvážili všechny dostupné varianty a možnosti a vybrali tu nejlepší(starostka)

nikdy žádná jiná varianta nebyla posuzována a kdo říká že ano lže(Koch)

na ministerstvu zemědělství se již vyřizují dotace a jakékoliv zpoždění by znamenalo že je nedostaneme(Koch, starostka) co je v PRVOK(krajský územní plán) není důležitě, ani podstatné(Koch)

Ti co nechtějí variantu prosazovanou touto klikou, či se moc zajímají o tuto investici, si vyřizují účty s bývalým vedením(Koch, potvrdil a postavil se za něj Hájek, starosta Ostrovačic)

Ponechám stranou, zda informace, že Svazek pozastavuje přípravu investice, je pravdivá.

Osobně, když jsem tuto informaci slyšel poprvé, okamžitě mi projelo hlavou, že to je jen jedna z dalších lží paní starostky.

Tak nějak jsme si zvykli, že paní starostka je chronická lhářka, manipulátorka a zdatná deziformátorka.

Připomenu poslední "fake", kdy vypustila, že kvůli mé stížnosti na Svak Ivančice, kdy namísto odborníka byl poslán "střelec", který místo aby nás zásobil fakty a byl schopen odpovídat na naše otázky a uklidnil naše obavy, spustil, že ten, kdo má něco proti jimi prosazované variantě ČOV si jen vyřizuje účty s bývalým vedením obce a působil spíš dojmem, že má nás, vzpurné venkovany srovnat do latě, měl tento člověk, tedy pan Koch problémy.

V momentě, kdy jsem nekriticky tuto informaci převzal(se slepou důvěrou v Mgr. Helenu Palasovou, starostku obce Lukovany) se ozval pan Hájek, člen správní rady Svazku a starosta Ostrovačic, toto dementoval a přídavkem požadoval omluvu.

Vcelku by mě zajímalo, jestli tuto omluvu dostal, podle mého názoru by ten, kdo ji začal šířit(Mgr. Helena Palasová), měl stejnými kanály i dementovat a omluvit se za ni, či to bylo jen takové plácání do větru a takové to bezvýznamné, pro pobavení publika, politické bouření.

Takže pojďme si projít fakta co víme.

Jak vyplynulo z mého šetření, na základě dotazování podle zákona 106 o svobodném příśtupu k informacím, nikdy žádní odborníci o umístění ČOV nerozhodovali.

Obec na tuto otázku nebyla schopna odpovědět a moji stížnost, kterou měli poslat nadřízené obci, tedy Jihomoravskému kraji, hodili do šuplíku, jako správní gangsteři či šestákoví podvodníčci, pro které žádné zákony neplatí.

Když jsem se pídil po několika měsících po osudu této stížnosti, na kraji mi řekli že o ni nic neví, a že se ji mám pokusit řešit s kontrolními orgány obce.

To co mi poté došlo mě nějak neuklidnilo, zatímco normální člověk by předpokládal, podle slov starostky, že se hodnotily například dopady na životní prostředí, realizovatelnost, posouzení ekonomické efektivnosti investic a kdo ví co ještě, slečna Bc. Barbora Smutná mi poslala, že podle jejího názoru(poněkud naivně) se jednalo o tyto odborníky:

tehdejší zastupitele obce Lukovan, kteří přijali memorandum na 20 Veřejném zasedání obce Lukovany konaného dne 28.2.2018


A jak píše dále hodnotící kritéria byly:
vzdálenost od pozemní komunikace
dostupnost od pozemní komunikace
pozemky které budou na stavbu využity

Tedy že to bylo jen a jen politické rozhodnutí bez jakékoliv opory od skutečných odborníků a podle kritérií bych skoro hádal že ta kritéria nastavil nějaký "šibal" aby bylo možné co nejvíce z této zakázky vytěžit.

Tedy, zde mame pěkný pozemek, je dostatečně daleko, přes několik kopců, "už to začíná být zajímavé"....

Navíc se zde přidává i další aspekt.

Přestože pan Koch ze Svak Ivančice tvrdil, že nikdy nebylo plánované umístění čističky jinde, ukázalo se, že bylo situováno v údolí za hospodou.

A nejen toto.

Při změně územního plánu v roce 2012 došlo k tomu, že v grafické části územního plánu obce Lukovany se čistička ocitla na novém místě, zatímco v textové části byla stále v místě starém.

Dnes už nezjistíme, zda to bylo omylem, třeba že technikovi z ÚP Rosice ujela ruka nebo záměr jak obejít rozhodování veřejnosti. Každopádně, jak vyplývá z odpovědi kanceláře starostky Lukovan, nikdy tato změna nebyla projednána.

Při mém dotazování na ÚP Rosice mi bylo sděleno, že grafická i textová část platí nerozdílně, jinými slovy, jak jsem to pochopil, patrně nové umístění není platné.

Aby to bylo ještě zamotanější, textová část odkazuje na PRVOK(územní plán Jihomoravského kraje), kde je zanesena v údolí za hospodou. Tady se dostáváme k dalším lžím, tentokrát pana Kocha.

Když toto vyšlo najevo, tvrdil, že PRVOK není důležitý, že na kraji nemohou vědět všechno a tak dále.

Právě podmínkou k získání dotace, o kterou by se měla ucházet obec Lukovany, je právě soulad s PRVOKem!

Když jsem tyto informace našel, hned mě napadlo, teď už stačí nějaký podvodníček, který podstrčí v příhodný moment zastupitelům JK ke schválení změnu, kteří bez chápání situace zvednou ruku a je to!

Elegantní způsob jak obejít veřejnost.

Změny se provedou jen v grafické části územního plánu a poté, po několika letech se jen uvedou do "souladu" v textové části.

Jak mi potvrdili úředníci Jihomoravského kraje, tento způsob obejití veřejnosti je plně legitimní(a říkám si, zda není hojně využívaný).

Nechápu jen, proč jako vyjádření k soudu, který se na situaci dotazoval, zaslali, že toto vše, udělali pro dobro občanů Lukovan!

Pikantní na tom je i to, že mi odmítli sdělit kdo zažádal o změnu v PRVOKu.

Jen mě ujistili že toto je již nevratné.

Podle mého laického názoru zde selhaly všechny kontrolní mechanizmy, jak ÚP Rosice, tak i nadřízená obec, tedy Jihomoravský kraj.

Právě z rozporu s PRVOKem, nebylo možno žádat o dotaci před tím než tyto změny budou provedeny.

A kdokoliv tvrdil opak je lhář. Tedy Koch, starostka a všichni ti co tlačili na urychlené smetení ze stolu.

Shrnuto, pokud někdo tvrdil, že už jedná s ministerstvem(Koch)lhal.

Což mi i na můj dotaz potvrdilo samotné ministerstvo, kde o žádných Lukovanech nic nevěděli.

Právě PRVOK by měl garantovat určité parametry investice a aby o investici rozhodovali opravdu odborníci a ne někdo, kdo vmanipuluje ostatní vyzdvižením nepodstatných či málo podstatných podmínek, zatímco se tváří jako všeznalec a protlačí ekonomicky nesmyslnou akci.

Jako v případě tohoto rozhodnutí, kde to vypadá, že někdo píchnul prstem do mapy a řekl, tady bude čistička ať to stojí co to stojí.

Pikantní je na tom také to, že v PRVOKu je předpokládaná cena 24 miliónů, zatímco SVAK hází od pasu stamiliony a jedno z posledních prohlášení od p. Hájka, které mi přistálo v poště je to, že to bude okolo 120 milionů plus vícepráce(ten samý přepis se objevil na stránkách obce s 80 miliony).

Ještě se vyplatí zaměřit se na jeho tvrzení, že situace v Příbrami, či jiných obcích je diametrálně odlišná. Ano je.

Jejich zastupitelé se o své zakázky starají, komunikují s občany a zajímá je jejich názor a podle mých informací tvrdě vyjednávaji se Svazkem a hledají pro obec tu nejschůdnější cestu!

Zatímco naši starostku zajímá patrně jen to, kam za peníze SVAK vyrazí do zahraničí.

Pikantní na tom je, že celá událost se odehrála nedlouho poté, když vyslanec SVAK zchladil nás, zvídavé vesničany, na dotazy o tom, jaké technologie budou použity a kolik to bude stát, tím, "že nám do toho nic není".

Nejspíš máme držet hubu a platit!

A v zápětí vyšle starostku na zahraniční cestu aby zkoukla technologie o které se nikdy ani nezajímala a do kterých nám nic není o kterých se nás ani neobtěžovala informovat!

Působí toto důvěryhodně?

Proč se jí žádný zastupitel na zasedání na toto nezeptá?

Mají strach že je lukovanská carevna připraví o jejich brebendy?

Pana Pelce o jeho nevyužívanou hračku “mobilní rozhlas” či dámy z Mládí vpřed o 60 tisíc(historicky nejvyšší) na hody?

V jiných zemích, standardních ekonomikách s dlouhou demokratickou historií je toto jednání považováno za jedno z nejhorších a již by se o ně zajímala policie.

Zde se také vkrádá nutně otázka. Byl tento výlet jedinou pozornosti?

V Lukovanech veškeré informace se musí vydolovat ze zastupitelů pomalu násilím, za pomoci zákona 106 o svobodném přístupu k informacím a to si ještě nedělají přílišné vrásky s jeho dodržováním a bez skrupulí znásilňují ty nejdůležitější práva, které občan v této společnosti má a jsou mu garantována Ústavou, tedy svobodný přístup k informacím.

Podívejte se na weby okolních obcí a komunikaci vedení těchto obcí s občany ohledně budoucích investic!

A pokud se v Lukovanech někdo odváží zeptat, je veřejně dehonestován a vláčen, tak jako pan M.T., který svým jednáním nejenže neblokuje investici do ČOV, ale chrání obecní finance před divokým nájezdem nezodpovědných individuí.

Anebo já, kterému již rok vyhrožuje ing. Hájek, starosta Ostrovačic a člen správní rady SVAK Ivančice blíže neurčenými právními kroky. I když tyto výhružky nejsou patrně určeny mně, ale těm, kteří by se snad chtěli přidat a veřejně se ozvat.

Je si hlavně vědom, že jakékoliv oznámení může působit dvousečně.

Zatímco vše co tvrdím já, mám podložené, některé kroky, které se udály v souvislosti s plánováním ČOV by podle mého názoru mohlo zajímat státní zastupitelství, takže pochybuji, že by toto chtěl riskovat.

Jen pro zajímavost, v poměrně větší obci Neslovice, nedávná akce výstavba kanalizace a ČOV, kterou si většinu nás dobře pamatuje, protože zkomplikovala značným způsobem dopravu v okolních obcích, vyšla na 56 miliónů.

A další záhada která čeká na vysvětlení, která možná patří do "cenové kategorie".

Díky rodinnému příslušníku nejmenovaného nejvyššího představitele Lukovan, který v hospodě roznesl, že již je vše podepsáno a nemá smysl bojovat, víme, že někdy v červnu, či červenci roku 2019 zástupci SVAK Ivančice něco s našimi zastupiteli na úřadu podepsali.

Na mé rozličné dotazy toto starostka obce zapřela a ani neuvedla s soupisu smluv, či dokumentu se Svazkem.

Podle mého názoru ani nemohli dojednávat nějakou dohodu mezi obcí a Svazkem.

Předpokládám, jelikož většina zastupitelů nejenže má středoškolské vzdělání ale mnozí z nich i vysokoškolské a tak si určitě vzali k srdci poučení ministerstva vnitra, které je v minulém roce napomenutí za způsob vedení veřejných zasedání a připomnělo jim, že veškeré obecní záležitosti musí být projednány veřejně a jak zastupitelé tak i veřejnost se mají právo k nim vyjádřit.

Ostatně k tomu stačí i zdravý rozum, aby po tomto poučení bylo jasné, že nemohli jednat jménem obce ale svým vlastním. O co tehdy šlo?

Nutně se vkrádá myšlenka, co mohlo být pravým důvodem tohoto jednání?

V PRVOK je napsána cena investice 24 miliónů zatímco politik ve správní radě, jehož pozice stojí a padá se znovuzvolením do role starosty obce Ostrovačice tlačí dražší, ničim nepodloženou variantu s žádnou studií o kterou by se dalo opřít.

Nebyla to spíš nějaká dohoda mezi zastupiteli a firmou?

Jako to známe z filmů či policejních svodek?

Ať je to jakkoliv, máme právo to vědět, protože nakonec to budeme financovat my.

Popřípadě se to pokusí hodit na nás, i když, pokud po tomto zastupitelstvu nepřijde nějaký drsňák, může jim to po zásluze hodit na hlavy(jako se stalo například v Praze).

Věříte, že za těchto okolností by někdo schválil dotaci?

Možná jo, kdyby někde zatahali za ty správné "nitky", nebo nějakého úředníka uvedli záměrně v omyl.

I když to jsou samozřejmě jen spekulace.

Ale připomenu, že už byli větší páni, kteří museli neoprávněně inkasované dotace vrátit a to i klidně několik let poté co je získali. Ačkoli SVAK slíbil Lukovanům, že prodlouží splátky pokud dotace nebude.

Nepočítá tedy již s touto možností?

Poté již zůstaneme v područí dluhu možná po celou životnost čističky, možná i déle.

A také není pravda že o umístění rozhodlo předchozí zastupitelstvo.

Plná odpovědnost padá na toto zastupitelstvo, které jen jakousi pracovní verzi dotahuje do konce.

Memorandum, bez jakékoliv opory nemá žádnou právní váhu. Jen politickou.

Memorandum můžete podepisovat a poté bez jakýchkoliv následků odvolávat.

A o ničem jiném není v historických zápisech z jednání zastupitelstva záznam!

Zasláno do Lukovanského zpravodaje k zveřejnění.

napsal Miroslav Bartek


Dne: 13. dubna 2020


Na hlavní stranu