Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekPodlehl jsem iluzím, snění či intrikám?

Podlehl jsem iluzím, snění či intrikám? Či špatně chápal zvěsti těch dam, že dělati se bude všude běžné posuzování variant?

Ale kde že, nebude, nebudem se s vámi baviti. Všechno dáno jest a Lejnový akvapark naše cesta jest! Má svůj původ i skrytý důvod, špatně chápou kritici smysl naší čističky. Je nemístné ptáti se proč dělati věci složitě. Proč poukazovati na umístění čističky či množství čerpaných lejn? Vyšší cíle světí vyšší dotace, poteče ze státního či evropského, není důvod k obavám. Nemudrujte, spatřujte vize, jak naše lejna pobaví se více. Za práva našich lejn je třeba rváti se všemi způsoby, není čas ptáti se: „jak a kde?“ Na vysvětlování není čas a vysvětlovati není ani jak, nejsou data, není studie. Však věci nerozumíme, kdo by to tu plánoval, či dokonce stavěl? Blázníte! Rychle přepošleme to na Svazek, jenž akvapark i zprovozní za vyšší stočné v kraji. A poplácají nad skleničkou a chlebíčkem tu naši představenou jak dobrá je v kraji...

Však ti záškdoníci měli možnost kritiky, měli čísti vývěsky. Jak naivní bylo očekávati otevřenosti Borce emeritního k diskuzi či námětům! To on raději tu změnu do plánů tiše vsunul. Důvěru lídi tím však definitivně odsunul! Dnes již nevěří se nikomu, ani slovu, již čtou se vývěsky bděle a ve střehu. Ale nedivme se mu, vždyť diskuze jen zdržuje a mnohé neznalosti a chyby ukáže. To nesnese ale Borec emiritní, všeho schopný, chybu nikdy nepřiznáti. Borec všemi mastmi mazaný, kdo postavil se dostal oznámení, kdo ho podpořil toho odměnil: je libo rybník za kačku a jako bonus závoru..?

Obdařen intelektem privatizačním privatizoval bez rozmyslu a koncepctu, inu zbavil obec za babku našeho sadu prvního. Toho velkého, starého, kde hráli jsme si na rozeklaných svazích. A světe div se, do útrob sadu velkého logikou gravitační zapracovali projektanti v plánech objekt čistírenský. Inu privatizoval, leč plánů nedbal! Co ale teď, pozemek chybí, kam teď s tím objektem lejnovým? Borec nezklamal, pohledem v kouli křišťálovou řešil chybu pěkně tiše chybou druhou... Přesunul to za kopec! A zbavil obec opět sadu našeho, již druhého. Tentokrát malého, hruškového. Zde však již důsledný byl, nechá hrušky vykátit! Je to Borec, nic schovávat nebude a tak tvoří „Akvapark lejnový“. Naopak, na obdiv viditelně dá tu cílovou stanici a hned první dům v Lukovanech ji bude střežiti. Ten památník našich lejn, dnes a deně, budou pěkně z oken míti na dohled. Co jinde dodržuje se, zde přizpůsobí se, třeba i pásmo ochranné, zmenší se, aby to okno bylo blíže. Však pokud se něco pokazí, není strachu, k oknům blízko, lejna odérem to oznámí. A co když ta naše kluzká lejna nedaleké studny otráví? Ale no tak, tu vodu pijí jinde, tam ve fabrice u Zakřan, ne my. Ať si to tam vyřeší, ať si trubky nové napojí, pěkně na Svazek, on jim vodu rád za peníz doplní. A tak v Lukovanech budiš světlo: „Akvaparku lejnový“! Byl tu Borec stvořitel…, bude mít i památník.

Tudíž lide lukovanský a především vy kritici, dejte věci zelenou, nechť klidu zde jest a spatřujte v té věci vyšší cíle - dopřejme našim lejnům zážitkové chvíle… Uvědom si ubohý občene lukovanský, ať emerita byl či již není, jsi stále prostý plebejec a s tím se nervi, neboť diktátor, manipulátor, udavač či lhář, těm všem dá podporu křesťanský demokrat. Ten se neptá na data, nečte Husa ani Lutera, nesnese kritiku ve světě strojeného kamarádství, odpustí vše tomu, kdo pomůže jemu. Asi trápí se zákonem gravitačním, neboť vyší hmotnost vyvozuje vyšší newtony, tíží jej hmotnost, ne svědomí. A tak pokračuje co emeritní Borec začal a vyhlašuje gravitaci válku, požene lejna v dálku, proti gravitaci, proti kopcům... Hledejme v tom to dobré, ta představa lejnových lázní na Dolině je nádherná, to budoucnost zaslouží si ódu...

Lukovanský demokrat
Na hlavní stranu