Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekZ dopisu "Lukovanského demokrata"

Čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pane ex-starosto, vážená paní starostko!

Na včerejším ustavujícím zasedání jsem pozorně sledoval vaše počínání. Nikoliv Vaše paní starostko, která jste nováčkem a máte před sebou oprávněnou dobu hájení, ale především vás pane ex-starosto, který jste zkušeným matadorem.Bylo pro mne velikým překvapením, že i po těch zkušenostech poslední doby, jste si neodpustil vstupit do jednání zastupitelstva, když již nebylo ve vaší gesci, když jste již byl řadovým občanem. Nevybíravě jste napomenul osoby z řad občanů, kteří se chtěli vyjádřit k projednávanému bodu. Opět a zase někoho umlčet... Zlí jazykové v Lukovanech tvrdí, že je to úmysl, rozdělujete lid na dvě kategorie, nic mezi tím. Ti co nejsou s vámi sklízejí hořkost, ti ostatní ovace. Ještě ti zlejší jazykové tvrdí, že se názoru bojíte, snad něco skrýváte... Já tomu nevěřím. Já si jen myslím, že jste málo studoval a ovládla vás vaše uzavřenost, netvrdím hloupost. Snad jen díky této uzavřenosti jste se izoloval od demokratických principů s jeichž znalostí se žádný člověk nerodí, které si musí každý odpovědný nastudovat a především je ctít. Jejich nerespektováním jste tak rozechvěl jinak skvělou společnost v Lukovanech...

Protože začít se vzděláváním není nikdy pozdě, posílám vám odkaz na stanovisko Veřejného ochránce práv, které se netýká ničiho jiného, než práva občanů na projev názoru při zasedání zastupitelstva:

www.ochrance.cz vyjadřeni

Jen stručný výtah z předmětného stanoviska: "Pokud zastupitelstvo umožní diskuzi občanů až po ukončení zasedání a poté, co byly probrány všechny body programu, jedná v rozporu se zákonem."

Veřím, že vaše intelegince po prostudování tohoto stanoviska vám otevře oči a uvědomíte si, jaké základní principy jste v Lukovanech pošlapával. Celá ta dlouhá léta! Pořád chci věřit, že jen z neznalosti. Nebylo by nám lépe, kdy měli všichni stejný prostor? A jako třešinku na dortu jste stejný nedemokratický princip použil na ustavujícím zasedání zcela nového zastupitelstva a klasicky jste diskuzi v programu zařadil nejen na konec, ale dokonce jste tuto protizákonnost, jako řadový občan, aktivně vyžadoval po občanech jiných, vám rovným!!! Přesto, že mnozí občané o vašem protizákonném počínání věděli, tak neudávali, nestěžovali si na vyšších místech Mnozí mlčeli, pár jich křičelo, nic víc. Zato vy, ale to už je stará a známá písnička...

Pane ex-starosto, sleduji, jak jste se spojil s křesťany. Nevím, zda-li křesťanská síla v Lukovanech otočila o 180 stupňů a z tvrdé opozice je náhle váš spojenec, či jste vy začal věřit v křesťanské ideály a desatero příkázání. Pokud tomu tak je, tak vám fandím a věřím, že po prostudování stanoviska autorit jako je Veřejný ochránce práv, či po dohledání právních judikátů, budete zpytovat svědomí, jako duchovní praktiku rozšířenou právě v křesťanství, zejména pak v katolicismu.

Vážená paní starostko, blahopřeji Vám k vaší funkci a přeji vám mnoho úspěchů, neboť Vaše úspěchy budou úspěchy celé obce. Nicméně budu nezdořilý a i Vám doporučuji studovat demokratické a zákonné principy a rozhodně jimi neopovrhovat. Jen na Vás bude, zda-li Lukovany spojíte či nikoliv. Je jen na Vás, zda-li budete spojovat bližního svého coby představitelka KDU-ČSL, nebo si osvojíte praktiky předchozího vedení. Se zármutek z včerejšího večera se však obávám, že se přikláníte k té druhé variantě. Je to vaše volba, vaše svobodná volba a nikdo vám jí nemůže upřít. Jen volič vám za 4 roky vystaví účet. Už nyní se mnozí ptají, co se děje, vždyť jsme chtěli změnu. Nebyla KDU-ČSL přeci v opozici? Nehlásila prostřenictvím svého předchozího zastupitele demokratické principy a slušnost? Proto ta volba!

Je jen na Vás paní starostko, jak moc to budete mít těžké. Domnívám se, že na rozdíl od předchozího vedení budete mít jednu velkou nevýhodu. Část lukovanského lidu se totiž naučila proti nespravedlnosti bojovat a pravděpodobně s tímto umem odloží mlčení na věšák. Je jen na Vás, zda-li to využijete jako výhodu a jistý směr obrození, nebo proti tomu budete marně bojovat.

Prosím, berte tento anonimizovaný otevřený dopis jako nápovědu a vyvarujte se nezákonným chybám již při tvorbě programu nejbližšího zasedání zastupitelstva. A přijměte upřímnou omluvu, že nenalézám odvahy se podepsat. Dokud budete pod vlivem ex-starosty, který je mstvivý a pomlouvačný, a mám s tím své zkušenosti, nemohu jinak, nemá odvahy...

Podepsán Demokrat Lukovan

Můj dovětek, pisatel se zapomněl podepsat, čoz předpokládám že bylo omylem, i když mě jedna paní staršího ročníku snažila přesvědčit, že ti co pišou by mohli dostat pokutu, ale nejsme v putinovském Rusku, kde rozdavají pokuty za odlišné myšlenky a když to nepomůže, za bílého dne blogera prostě pro výstrahu oddělají.


Na hlavní stranu