Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekZ dopisu Luboše Prokeše

Moje dojmy z prvního (ustavujícího) zasedání OZ

Ideál:

* Zastupitelstvo coby parta lidí, která má za cíl realizovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí správu věcí veřejných.

* Tedy parta lidí, kteří nemají osobnostní problémy, nemají vedlejší zájmy, jsou schopni řídit sami sebe a ve vedoucích funkcích i jiné

* Ideálně schopnost komunikovat, vyslechnout a respektovat (ne přijmout, ale respektovat) jiný názor

* Členové zastupitelstva jsou veřejně činné osoby, které konají službu občanům a jsou za ni občany placeni, tudíž by neměli mít problém informovat občany o čemkoliv, co se týká správy - včetně svých motivů, jediné (samozřejmě rodinné věci by měly být mimo tuto transparentnost, ale už osobnost, charakter je u úpolitika "věc veřejná")

Realita, kterou jsem z jednání a uvedených i dalších informací cítil...

Proklamované cíle a cítěná realita:

* Všichni chtěli aby se situace v obci uklidnila - realita - boj, snaha o neotevřené jednání, vztahovačnost a podobně

* Všichni chtěli změnu - zatím to vypadá, že žádná změna nebude, zase jde o ego a ne hlavně o zájmy občanů

Každý prý dělá to, co chce (nebo k čemu je nucen - např. podvědomím a podobně).

Když to tedy projdu, co někteří sami říkali o svých motivech:

* Helena Palasová - "dokážu, že to dokážu" - přesně to bude dělat

* Martina Bulíčková - budu se snažit o naslouchání občanům, porozumění, respekt a spolupráce mezi skupinami odlišných názorů - nevím, jestli porozumění, ale respekt a naslouchání bude,podle mne, uskutečňovat

* Lenka Kuchyňková - získám zkušenost pro svou diplomku - bude to přesně tak?

* Martin Nesrsta - nechce řešit, co bylo, chce se soustředit na budoucnost - přesně tento dojem jsem měl z jeho hlasování

* Jan Pelc - spolupracovat na rozvoji obce, problematika odpadů, dopravy - předpokládám, že se tímto bude zabývat, nevím, jak to bude se spoluprací, která v zastupitelstvu zjevně je už teď problematická

Situace je pochopitelně složitá, je náročné uskutečnit to, co prý všichni chtěli - sjednocení, aby se situace zase zklidnila... co je pro to potřeba? Ochota, komunikace, nevztahovačnost, schopnost vyslechnout a zabývat se jiným názorem, jistá diplomacie, jasné formulování svých názorů a důvodů.

Nejlépe se začíná s čistým stolem (ne s tlustou čarou).

Zodpovědnost za atmosféru i "čistý stůl" mají všichni členové zastupitelstva, ale největší díl má vedoucí - tedy starostka. Má vedoucí úlohu, její funkce by se dala přirovnat k chování zodpovědného, spravedlivého a vstřícného, i když také pevného "rodiče", schopného sebeovládání a sebereflexe. Heleno, vzpomeň si, co jsi říkala, že chceš - aby všichni spolupracovali. Je to těžký úkol, tak opravdu dokaž, že to dokážeš. Nesnaž se "panovat", ale koordinovat. A aby Ti lidi uvěřili, budeš určitě muset překonat spoustu překážek. Jedna z prvních je vlastní ego. Bude to velká škola, tak se ukaž.

Prokeš


Na hlavní stranu