Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekZačnou se konečně řešit polní cesty a sucho v Lukovanech?

Tyto body měly ve svém volebním programu všechny subjekty které kandidovaly(a uspěly) v našem volebním obvodu.

Osobně mě velmi zaujal současný místostarosta Pelc, který sliboval obnovu polních cest, výsadbu stromů.

Sliboval....

Na některých zastupitelstvech se do problematiky párkrát ťuklo, ale protože obec je nyní zaměstnána jinými věcmi, o penězích se ani mluvit nedá, protože na většinu akcí lze získat dotace, nikdy se to neposunulo dál.

Až na tomto zastupitelstvu vystoupila v rámci bodu 11, kde se projednávaly obecní pozemky vystoupila zastupitelka Mgr. Martina Bulíčková se zprávou o situaci s polními cestami, jejichž obnova by mohla být prvním krokem v boji se suchem, ale také by zvýšila prostupnost okolí Lukovan.

Nejprve se pokusila slečna Kuchyňková toto odložit na další jednání (či raději na neurčito), ale jak jsme se dozvěděli, není odkladu, protože při frekvenci jednání zastupitelstev, tedy jednou za 3 měsíce(pokud není zapotřebí narychlo schválit dotaci pro hospodu), by v září již mohlo být pozdě.

Blíží se sklizně a bylo by dobré zemědělcům, kteří hospodaří a sázejí své plodiny na lukovanských polních cestách říct, že situace se změnila a tyto cesty se opět začnou využívat jako cesty a biokoridory, kde nalezne úkryt nejde drobná zvěř a hmyz.

Například stará cesta na Rapotice, která již neexistuje by měla mít, by měla mít i s pruhy okolo 6 metrů. Mezi ní a takzvanou dálnici by měla být také cesta která již neexistuje.

Dálnice by měla být také širší.

Okolo Lukovan je spousta cest, které již neexistují, ale jsou stále zaneseny jako cesty a pozemky vlastní obec.

Měl by to být první krok k nápravě situace v krajině.

Zastupitelé za KDU-ČSL a Mládí vpřed se nejprve záležitost formálně pokusili smést ze stolu, z formálních důvodů což se nepovedlo.

Následně jako způsob řešení bylo vejít v jednání se zemědělci(byl zmíněn AZOS) a úřady.

Přestože starostka pár minut před tím bylo ochotna obcházet obec dům po domu a nabízet svou knížku(není to tržním řádem obce zakázané?) ze již značně vychladla.

Vedle znuzené tváře řekla že toto dělat nebude.

Jenže kdo to má dělat?

Je uvolněná starostka, platíme si ji právě pro tyto věci.

Každý ze zastupitelů si má nárok v práci na náhradní volno, ale firma poté může nárokovat vyplacenou mzdu po obci.

Proč bychom měli platit za úkony, které běžně dělá starosta, v obci někoho dalšího?

Starostu jsme si zvolili aby hájil naše zájmy, zastupoval nás(proto si ho i z našich daní platíme) a ne si stavěl pomníky a dělal jen to co mu vyhovuje a proto bychom měli stále držet zastupitelstvo pod tlakem.

Aby starostka mohla obíhat obec, dělat nátlak na občany i když již proběhly dvě ankety?

Mám obavy, že KDU-ČSL a Mládí vpřed budou bojkotovat jakoukoliv práci v krajině a s ní.

Možná by bylo dobré se nějakým způsobem spojit, a pokud nejde oficiálně získat naše cesty zpět, vodu pro naši půdu, začít je získávat guerilními akcemi.

Nebo dát příležitost paní starostce s panem místostarostou.

Když ke každé cestě zasadí pár lip i kameny jako u hřbitova, nikdo už je víckrát nezaoře.

Cesta na Rapotice od "Váhy" je zpočátku ještě vidět.
začátek cesty na Rapotice za Vahou

Zedlouho však končí houštím a je skoro neprůchozí
Cesta na Rapotice posléze končí

napsal Miroslav Bartek


Dne: 6 června 2020


Na hlavní stranu