Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekLukovanští včelaři oznamují ukončení své činnosti.

Byl jsem požádán svými přáteli včelaři, abych oznámil ukončení činnosti našeho volného sdružení, které vzniklo jako reakce na nákazovou situaci v letech 2016 a 2017.

Jako hlavní důvod je to, že nejsou žádné důstojné prostory, kde bychom se mohli bez poplatků scházet.

Pro mne, jakožto začínajícího včelaře byly tyto schůze velmi důležité, sdílení informací se zkušenějšími kolegy, vzájemná koordinace při léčení, ale i zajímavé přednášky, či prezentace vlastních výzkumů na vybavení v kulturní místnosti obecního domu.

Jelikož jsme zájmové sdružení s málo členy s omezenými finančními možnostmi, nezbývá než činnost ukončit a respektovat tím směr, který nastavilo vedení obce ve vztahu ke spolkové činnosti v obci.

napsal Miroslav Bartek

Lukovanští včelari

Lukovanští včelaři jsou neformálním, zcela volným, uskupením místních včelařů, tedy spolekem bez vnitřní struktury a právní subjektivity.
Uskupení vzniklo iniciativou několika zkušených včelařů v reakci na nákazovou situaci.
Tuto situaci nejlépe historicky vystihuje článek publikovaný v místním zpravodaji v březnovém č ísle roku 2017 .
Tento záměr postupně vyzrál v relativně pravidelné setkávání zaměřené především na vnitřní pracovní záležitosti místních včelařů, počínaje běžnými koordinovanými chovatelskými postupy až po diskuze nad současnou krajinou, vnitřní vzdělávací činností až po vzájemnou výpomoc při aplikaci léčebných metod.
Počátek aktivit se postupně rozvíjel i v akce pořádané pro širší veřejnost, historicky např. na téma apiterapie

Pozvánka na přístí schůzi


Hlavní strana