Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekJak by mohly vypadat Lukovany?

Blíží se komunalní volby a je dobré si položit otázku.

Jak by měla, či mohla vypadat obec Lukovany?

Je mnoho výzev, které by bylo možné v obci uskutečnit.

Vinou minulého starosty(Jan Vyhnalík), jsme promrhali dobu, kdy u ministerstev u vchodů stáli lidé s dotačními pytli plnými peněz a předávali je procházejícím starostům výměnou za jakýkoliv nápad, který by mohl pozvednout jejich obec.

Dnes jich již není tolik, ale stále jde s nimi udělat hodně.

A možná taky vyřešit nejdůležitější výzvy dneška.

Polní cesty a průchodnost krajiny

Víceméně proti většinovému názoru zastupitelstva, se vydali zastupitelé Martina Bulíčková s Martinem Nesrstou se svým projektem na obnovu cest a krajiny.

S výstupem jejich práce se občané Lukovan mohli seznámit i díky výtisku ve svých schránkách, který vyrobili a distribuovali na své náklady.

Paradoxně největším zpochybňovatelem se stal Jan Pelc, který založil svou předvolení kampaň na obnově cest a krajiny.

Jedná se o pilotní projekt obnovy polních cest, prakticky bez, nebo s minimálními náklady pro obec, kdy by mělo v první fázi dojít k obnově dvou historických cest.

Obec by také měla využít toho, že má jeden z největších katastrů v okolí a spoustu obecního majetku, lesů i polností a začít se pořádně starat o krajinu.

A to nejen o obnovu polních cest, ale také začít pracovat na mokřadech a jezírkcích, které by zpestřily ráz krajiny.

Participativní rozpočet.

Místo stylu "neomylný přeseda JZD", vrátit rozhodování o obecních penzích a správu veřejného majetku zpět občanům.

Byli jsme svědky, jak staroska, bez jakéhokoliv projednání rozhodovala o investicích v obci.

Častokrát výstupy byly tragikomické, organizačně neschopná, tragická figurka, která se pokoušela zastrašovat lidi s bičem v ruce(dotace jen pro ty, co budou dělat to, co jim starostka nařídí a dotace jen na to, co jinde obce svým občanům poskytují běžně, tedy místo kde se scházet.

Například ve Zbýšově již vyzkoušeli participativní rozpočet. Občané sami rozhodnou, do čecho chtějí peníze dát.

Připomenu, obec v minulosti dotovala Lukovanskou hospodu 70 tisíci korun, dřevěný přístřešek u kostela za 50 tisíc korun a také zakázky pro právníky, o kterých starostka prohlašovala, že jejich chybou v minulosti obec přišla o peníze.
Jak vypadá takový participativní rozpočet?

Obec vyčlení peníze, a občané rozhodují o tom, na co je použijí.

Zkušenost s tímto mají například v sousedním Zbýšově.

Chcete boudu u kostela?, či dotovat místní hospodu,? dobrá, dejte návrh a přesvědčte občany.

Vše probíhá naprosto transparetně, ví se kdo za návrhem stojí a občané sami rozhodnou.

V současné době probíhají investice chaoticky, bez jasného záměru. Staroska jen řekne, že nekdo tajemný za ní byl, odmítne oznámit jméno a onen neznámý ji zaúkoloval, že je třeba vybudovat outdoorove hřiště a ona ho tedy musí vybudovat.

Nebo například kniha o Lukovanech, kdy přes nesouhlas občanů si ji prosadila a bez vědomí zastupitelů najmula historika, který na ní začal pracovat a až při grilování v zastupitelstvu se ukáže, že ani neví(vlastně ji to ani nezajímá), kolik si za to naůčtuje.

Obnova občanské společnosti.

V Lukovanech je dost místa pro všechny, přestože Lukovanská KDU-ČSL razí heslo, že my přistěhovalci máme mít míň práv, některé vyhlášky v minulosti platily jen pro přistěhovalé, měli bychom si být všichni rovni.

Otázka je, proč mají místní spolky, či občané, když pořádají veřejné akce pro občany platit nějaký nájem z obecních prostor? Paradoxně, v sále kulturního domu, je nájemné vyšší než v třeba v zrcadlovém sále na zámku v Rosicích, kde po celou dobu pronájmu si hosté mohou bez problémů odskočit na záchod.

Alespoń do doby, než se zájem o prostory zvedne tak, jako třeba v Rosicích, by měly zůstat bezplatné.

Samozřejmě, pro politiky je to výhodné. Někdo chce něco dělat, musí požádat o dotaci, tím má pocit že je starostovi zavázán a ten sbírá bezplatné body.

Připomenu, že právě budovu kulturního domu v Lukovanech nám věnovala paní hraběnka Hirschová, a možná se v hrobě obrací, vidí, jak Lukovanská koalice zastupitelů se snaží znepříjemnít jakýkoliv spolkový život právě přemrštěným nájmem.

A připomenu také projev starostky s místostarostou(Palasová Pelc), který působil jako projev zapšklých komunistických funkcionářů z osmdesátých let.

Výzvu abychom táhli všichni za jeden provaz je třeba ignorovat.

Každý můžeme mít svůj provaz a vytvořit si vlastní skupinu lidí, kterým by obec měla poskytnout zázemí a příležitost pro rozvoj a činnost.
V Lukovanech je místa dost, jsme velká obec se spoustou prostoru pro všechny a udupávat občanskou spoečnost jako to delal minulý starosta či současné vedení obce je zbytečné.

Je jedno, jestli to budou senioři pro jejich pití šálku čaje, či včelaři, nebo lukovanské děti, všem těm by měla obec vyjít vstříct, tak jako to dělají i okolní obce.


napsal Miroslav Bartek


Dne: 7.2.2022


Na hlavní stranu