Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekNezávislost paní starostky je zpochybněna!

„Kolik dostáváme od farmaceutických firem? Do toho nikomu nic není, tvrdí lékaři...“

Tento článek a jemu podobné se mi vybavují z okolností posledních dní, nikoliv však v oblasti lékařství, ale analogicky k tématu naší obce a to čistírny odpadních vod. Tak jako lékaři byli zváni na výlety do zahraničí od farmaceutických firem, kde jako na oko dostali školení z oblasti farmaceutických věd, avšak ve výsledku to byl klasický zájezd, čili logikou práva skryté plnění nehmotné povahy, za které pak lékaři protihodnotou předepisovali onen dotčenou farmaceutickou firmou propagovaný zázračný lék. (Pacient pak vytáhl o nějakou stokorunu na příplatku za lék více a možná ani nevěděl, že existuje lék obdobný, možná i lepší a třeba i levnější ...). Stejně tak asi „náš“ Svazek vodovodů a kanalizací vozí starosty, kteří nám pak diktují jedinou možnou variantu a urputně se brání datům a kritickému srovnání s variantou jinou. Prostě třeba větší čerpání odpadních vod povede k vyššímu stočnému, tedy jistotě lépe honorované a pojištěné práce pro „Svazek“...

A jak to souvisí s naší čistírnou?

Kráčím si tak po obci do obchodu a slyším nářky starších spoluobčanů, jak je nyní obec neuklizená a zanedbaná, hlavně hřbitov – úplná hrůza, velký kontejner na bioodpad je stále plný a paní starostka je pořád někde pryč. A jak to ti mladí pokazili, jak toho chudáka Honzu, který v montérkách sám obec uklízel, svrhli a teď je tu nepořádek!

Inu říkám si, že na tom možná něco bude, tedy co se týče toho pořádku v obecních ulicích a na hřbitově, ale zároveň si říkám, proč na veřejném jednání zastupitelstva všichni svorně mlčí a hořekují až za rohem, přestože na veřejných zasedáních zastupitelstva došlo k opětovnému zavedení veřejné diskuze a mohou tam tedy na nepořádek v obci upozornit. A hlavně jsem byl překvapen, jak lakonické věci by měly rozhodovat o tom, kdo by měl či neměl být ve vedení obce.

Odcházím z našeho obchodu s plátěnou taškou plnou čerstvých rohlíků a nějakým tím úhledně nakrájeným salámem a u následné snídaně brouzdám v prostoru, tentokrát v tom digitálním, ve snaze najít informaci o četnosti vyvážení velkého kontejneru na bioodpad. A jak jsou sociální sítě pokrokem, ale i možným soumrakem sociálních vztahů, zprostředkovávají mi tyto sítě na monitor i fotografie, u kterých mi padá čelist. Pokud tyto obrázky interpretuji správně, naše paní starostka skutečně není v inkriminovaný den v obci, jak hořekovali u obchodu starší občané, ale je na výletě v Maďarsku a světe div se, pravděpodobně na zájezdě organizovaném „Svazkem“, a vidím-li dobře, tak v doprovodu i našeho pana Kocha. Pána, který prohlásil, že s námi diskutovat nemusí, že jiná varianta čističky neexistovala, a že Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je k ničemu..., ale to už vše známe. A tak se s pusou plnou čerstvého rohlíku dívám na onu fotografii, snad inscenovanou, kde scéna napovídá, že obdivující dav mnohých laiků pije vodu skvěle vyčištěnou z nějaké čistírny odpadních vod... Jen mě ještě napadá, proč bylo nutné jezdit na zkušenou do daleké ciziny, zda nebylo možné uskutečnit takový výlet v rámci naší krásné vlasti.

Co dodat. Asi nemá smysl rozebírat věcnost takové exkurze v kontextu toho, zda může být čistírna dobrá či špatná, s dobrou či špatnou technologií a dobře či špatně situovaná. Důležitější je, jak dobře se asi dá zástupcům obcí vymýt takto inscenovaným zájezdem mozek, jak je manipulovat... Ale to jsou jen domněnky, na zájezdě jsem nebyl.

Myšlenkami se vracím k zážitku u obchodu. Možná idylicky jsem byl přesvědčen, že v době, kdy má obec před sebou mnohamilionovou investici, budou občané vybírat ze zkušených osobností a hlavně těch, kteří se nebojí objektivních dat, kteří budou usilovat o široké spektrum názorů a tyto věcně a především kriticky posuzovat. Že budou hledat tak vyzrálou osobnost, a že když někdo

vleze na radnici, pozve našeho zvoleného zástupce na večeři, výlet, sklenku vína, kde mu bude vykládat jak je skvělý, nejlepší a dokonalý, tak prostě náš představený tuto osobu věcně vyslechne, ale zároveň se zamyslí „..tak proč ty mi lezeš do prdele? Co tím sleduješ?“ A především, pak nám všem veřejně a transparentně nezapomene tuto okolnost sdělit společně se svým postojem a případným doporučením.

To co popisuji, bývají obvykle praktiky protřelých „obchodníků s deštěm“, kteří hledají a umí ve stádě osob, jímž vůle lidu ne vždy dokonalé demokracie nadelegovala moc, najít ty slabší jedince, kterým stačí trochu brnknout na jejich ego, které do doby jejich zvolení nenašlo uplatnění v tvrdé společenské konkurenci. Bohužel pak podlehnou, vznášejí se jako holubička a slyší jen ty názory od těch, ze kterých buď něco sype, nebo jim čechrají jejich egoizmus. A tak již plně rozumím situaci, kdy paní starostka reinterpretuje jen a jen argumenty „Svazku“. Dnes již víme, že mnohé z nich lživé a zastrašující jako např. ty o pokutách a promarněných dotacích, které pak již nebudou, budeme-li výstavbu zdržovat hledáním toho nejlepšího. Stejně již začínám rozumět okolnostem, proč jiné argumenty odmítá již v samém počátku a ani se jejich věcností nezabývá.

Možná, kdyby se zamýšleli i lékaři, neměli by potom z ostudy kabát, v některém případě i trestní řízení. A proto vše směřuje k tomu, že farmaceutické firmy budou zveřejňovat své aktivity vůči lékařům s mnohými detaily. A výsledek? Výsledek je ten, že zájezdů ubylo – postrádají nějak svůj původní smysl. V tomto kontextu by mě zajímalo, zda-li o tomto počínání ví naši zastupitelé a zda-li, alespoň pro minimální objektivitu, „Svazek“ nabídl účast na zájezdě i dalším členům zastupitelstva, ať už koaličním nebo opozičním, neboť jak je známo, zastupitelstvo obce, coby kolektivní orgán, je hned po občanech nejvyšším představitelem obce a v případě opozice plní i funkci „hlídacího psa“.

Že starostka vodohospodářským věcem nerozumí, to víme. To ale nevadí. Vadí to, že jako manažer naší obce nemá zájem hledat to nejlepší řešení, nedá stejný prostor všem argumentům a zjevně straní a přiklání se těm názorům, jejichž nositelé ji vozí minimálně po zájezdech. Možná, kdyby ji zastánci jiné koncepce a argumentů pochlácholili a někam vyvezli, možná by to bylo jinak?

Věřme, že jsou to jen pochybnosti, které budou vyvráceny! Má Svak nové aktivity v Maďarsku nebo je to pozoronost pro stqrosty

napsal Miroslav Bartek


Dne:


Na hlavní stranu