Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekJak to bylo se stížností na Ministerstvo vnitra?

Na květnovém zastupitelství jsem slyšeli paní starostku, která k tomuto bodu se měla potřebu vyjádřit, že kontrola z Ministerstva vnitra ohledně dodržování zásad veřejnosti proběhla úspěšně a že úředníci neshledali žádné pochybení.

Jak jsem následně podotknul, je rozdíl mezi neshledali a nedokázali.

Přestože kancelář starostky po výzvě urychleně zničila všechny důkazy, stejně úředníci přišli k poznání, že vše neprobíhá tak, jak vyžaduje zákon a proto poučili zástupce obce se zástupci obce mají chovat na tzv. pracovních poradách a jak má probíhat veřejné jednání zastupitelstva a jejich jednání bylo označeno jako hraniční.

Podle různých indicií se domnívám, že kancelář starostky si stále myslí, že než respektovat zákon, je lepší využívat různé zkratky(jak prohlásila pro MV, dodržování platné legislativy by zabralo čas) a je možné, že ostatní zastupitele seznámila jen se svou verzí, že to, že řeší na pracovních poradách vše důležité a na veřejném jednání to jen odkývají je správně, proto jsem se rozhodl nález ministerstva uveřejnit zde.

Nám občanům ministerstvo vzkázalo, že máme být pozorní, pokud obec před námi tají informace, máme využít možností které nám dává zákon, máme se dotazovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím a máme posílat podněty kontrolním výborům obce pokud máme pocit že se neděje něco jak má.

Jen bych upozornil zastupitele, že obcházení těchto pravidel zabíjí demokracii a že pokud budou přihlížet, budou spoluviníky a pokud se takových zákulisních jednání budou aktivně účastnit, dá se to přirovnat k tomu co přihlíží a na požádání podá nůž, tedy aktivně se zapojí do páchání zločinu.

Poslal jsem několik dotazů podle zákona o svobodném přístupu k informacím ohledně pracovních porad a schůzky, která se podle jednoho uveřejněného dokumentu na úřední desce, měla konat na konci června.

Odpovědi se zdály, že byly psány nějakým dislektikem, ale jestli jsem to pochopil správně, podstata zamítavé odpovědi byla, že se tam probíraly názory, myšlenky a ty se zveřejňovat nemusí(což nezpochybnuji). Na druhou stranu to znamená, že zastupitelstvo sklouzlo opět k delikvenci.

A co mě na druhou stranu uklidnilo?
Po hospodách a barech v okolních obcích i po ulicích Lukovan se začalo vykládat, že údajně zastupitelstvo podepsalo o prázdninách smlouvu se SVAK Ivančice.

Toto kancelář starostky popřela, tento rok žádný dokument se Svazkem podepsán nebyl a jako takové to akceptuji.

Sice jsme si zvykli, že starostka se snaží šířit různé polopravdy a lži, ale neposkytnutí této informace na přímý dotaz by byl podvod a s tím by se již člověk srovnával daleko hůře.

Zde můžete nahlédnout na výsledek šetření Ministerstva vnitra


napsal Miroslav Bartek


dne 29.8.2019

Na hlavní stranu