Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekVysněná studie na naše lejna?

Možná přijde další slavný den, jak někdo neznámý do křišťálové koule pohleděl. Nečekaně, div se světe, blíží se den, kdy studie třeba otřese lukovanským životem. Možná lukovanská lejna posmutní a jejich sen o místním tobogánu rozplyne se nad vymodlenou studií, jak opar nad kanalizační vpustí. Ale možná taky ne, třeba zaradují se a studie dosavadní plány potvrdí a kecy rebélie utiší. Však chtěli jste tu studii, tak zde ji máte, nebude-li stačit, pošleme další a další, třeba jak na běžícím páse. Kde vzal se ten zlom, co stalo se? Na tom něco divné jest.

Zprvu žádná studie: „to nejde, kdo tomu rozumí, to je kazisvětské, zdržujete, ukžme na nich…!“ Nyní však z ničeho nic, bez hřmění, urážek či upozornění, do Lukovan přihrnou se se studií. Vyhlašte to! Nahlas a rozhlasem, když nezafunguje místostarosta, vyřvěte to ponocným a bubínkem: „jedou se studií!“

Kdo, odkud a kdy, že se zamyslel? Že by zas odborníci nebývale odborní? Snad ta studie bude veřejná a podepsná, nejlépe odborníky, jenž snesou oponenturu a s argumenty vnesou klidu v nás, bez fabulace a lží, dle tvrdých dat. Snad konečně narovnají se vztahy, když věci udělají se tak, jak mají. Ale pořád na tom něco divné jest.

Proč její stvořitel se dosud tajil? Jak to tady študíroval na dálku, bez veřejné formulace zadání, cíle a definice střetu zájmu, jenž rozděluje místní lid. Projednalo naše zastupitelstvo zadání té studie? Vyslyšelo lid, nač odpovědět studií chtějí? Veřejně určitě ne! Tak asi potají? Či neprojednalo?

Možná o tom ani neví, že studie chystá se bez jejich vědomí! K čemu tam pak jsou? Na ostatky a hody! A tak nechají to buldozerem hrnout pryč, někam do dálky, tam ať to řeší. Zprvu na Svazek a pak třeba do Bruselu, my tomu nerozumíme, ale tam to přece znají!

A tak studie bude, jen možná pod mikroskopem studovali lejna z jiné obce. Ale ne, chtějme a věřme, že tam v dálce znají poměry místní, co nás tady s vodou trápí, kde byly v obci vodní plochy, kde požární nádrž vyschlá jest, kde co vysychá a smrdí, kde co teče, kde studny mají… Snad tam v dálce o těch detailech vědí. Chtějme aby rozumem, nezávisle a poctvostí to zmákli. Snad to bude studie, co případné oponentuře obstojí a na hledané otázky odpoví. Pak radujme se. Jen aby podivuhodnou tradicí svázáni nebyli a nepohlédli do místní koule křišťálové, leč by jen formálně uhájili tu historii předchozí, že pro nás dobré jest, když naše lejna budeme hnáti, kdo ví proč, do kopce...

... podepsán sám samozvaný Lukovanský demokrat.
Na hlavní stranu