Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekLukovanské KDU-ČSL si nás vzalo jako rukojmí.


(Rychlé poznámky ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. září 2020)
Vypadá to, že výstavba kanalizace v obci nabrala nové obrátky.
Jak vyšlo v průběhu zasedání najevo, starostka Mgr. Palasová hodila studii pana Tejkala do koše.
O vypracování studie usilovali nejen zastupitelé zvolení "Za Lukovany veselejší" ale i "Mládí vpřed" a dokonce do první návštěvy zástupce Svazku pana Kocha i paní starostka.
Způsob změny umístění ČOV není v souladu se zákonem.
Někteří stále naivně věří lži paní starostky, že nové umístění ČOV hodnotili odborníci.
Oprava světel v rámci dotačního programu Efekt.

Zástupce Svazku pan Koch nás informoval, že Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci pro Lukovanskou kanalizaci.

Pokud toto není jen jedna z dalších dezinformací a lží, kterých jsme v minulosti byli svědky v rámci jeho vystoupení(například tvrdil, že vyjednává dotaci na Ministerstvu zemědělství, které toto na můj dotaz popřelo), mělo by být pro Lukovany připraveno 80 miliónů.

Potíž je, že změna umístění ČOV neproběhal v souladu s platnou legislativou protože ještě do 26.2.2020 byla v plánu vodovodů a kanalizací jihomoravského kraje uvedena varianta ČOV v Sadě a přestože nikdo v souladu s platným právem nepožádal o změnu tohoto plánu, krajský úřad dne 27.2.2020 tuto změnu ze své vlastní iniciativy provedl (jak upozornila zastupitelka Mgr. Bulíčková), což nedokázal ani vyvrátit zástupce Svazku a ani se o to nesnažil. Obavy, že bude muset být dodatečně dotace vrácena, bagatelizoval zástupce Svazku tím, že když tak to zaplatí Svazek.
Rečnická otázka, jaké jsou zdroje příjmů Svazku?
Kde by hledal chybějící finance?

Potíž je v tom, že stejně se toto objeví na výsledném výpočtu stočného pro občany.

A pokud břímě nebudou chtít nést solidárně ostatní členské obce svazku, prostě padne plnou vahou na nás.

Jakkoliv argumentuje pan Koch, coby zástupce Svazku, víme z minulých vystoupení, že nad tím co řekne moc nepřemýšlí a tak bychom ho neměli brát moc vážně.

Vyžádal jsem si zápis ze zasedání a argumentaci paní Mgr. Bulíčkové přepíšu zde.

Na přímý dotaz některých občanů obce, co tedy zastupitelstvo celou dobu dělalo, jsme se dozvěděli, že jak "Za Lukovany veselejší" ale i "Mládí vpřed", chtěli situaci řešit, dokonce i do první návštěvy pana Kocha stála o vypracování studie, která by dokázala posvětit další postup i paní starostka.

Po jeho návštěvě obrátila.

V této souvislosti bych rád připomněl zahraniční výlet paní starostky hrazený Svazkem, který do dnešní doby nedokázala věrohodně vysvětlit a zatvrzele o něm mlčí.

Jednalo se o jediné všimné pro Lukovanské zastupitele?

Přestože v Česku podle naší justice, přijímání podobných všimných, byť kabelek obložných zlatem a diamanty, není trestné, ve většině vyspělých zemích světa je na toto nahlíženo jako na korupci.

Také víme o tom, že přestože v minulosti zastupitelstvo bylo Ministerstvem Vnitra poučeno o tom, že veškerá jednání mají probíhat veřejně, minulý rok zastupitelstvo jednalo (léto 2019) se Svazkem(pravděpodobně s panem Kochem) a dokonce podepsalo smlouvu či dokument, kterou starostka odmítla vydat k nahlédnutí a naprosto ji zapřela.

Doplnění po obdržení zákulisních informaci

Zastupitelstvo se Svazkem nejednalo, jednala s jeho zástupci pouze Helena(starostka), která poté svolala schůzku zastupitelů na obecní úřad, kde chtěla, aby zastupitelé za zavřenými dveřmi podepsali Svazku příslib, že obec bude pokračovat ve stavbě ČOV na Babinci. Téměř všichni zastupitelé na žádost paní starostky tento přislib bez veřejného projednání podepsali,

Konec vsuvky

Přestože případná studie která podpoří tu či onu variantu výstavby ČOV by měla být plně v kompetenci obce, dozvěděli jsme se, že ji pan Tejkal zaslal starostce která ji vyhodila. Pardon, jen prohlásila že nesplňuje potřebné náležitosti.

Tady musím vložit vsuvku.

Na Lukovanské radnici zavládl totální chaos a anarchie. Jediným hodnotícím kritériem je ochota se pochlebovat paní starostce.

Na otevřené dopisy nejsou stanoveny žádné náležitosti.

Maximálně by se člověk měl podepsat, podle vyjádření pana Tejkala dokument obsahoval okolo 20ti či 25 podpisů, což by mělo stačit k tomu, aby se obec oficiálně dopisem zabývala.
Žádná formální úprava není vyžadována.
Pokud žádost o projednání podepsalo 0,5 % občanů obce. V takovém případě ji rada obce musí projednat na svém zasedání nejpozději do 60 dnů a zastupitelstvo obce nejpozději do 90 dnů.
To znamená že k projednání již stačí 3 podepsaní občané!
zdroj Frank Bold

Něco podobného se stalo i mi, když jsem pátral po oněch "odbornících" co opěvovala paní starostka ve své první glose v Lukovanském zpravodaji.

Dopisy které se jí nehodí končí v koši, přestože ani nejsou adresovány jí, ale jen prostřednictvím obce někomu dalšímu jak vyžaduje zákon(třeba nadřízené obci nebo orgánům obce).

Napsal jsem dopis kontrolnímu orgánu obce se stížností, že paní starostka kašle na platnou legislativu, zradila svou přísahu, jak mi doporučili z kraje a UOOU.

Místo předání jsem dostal "zamítnutí žádosti" z důvodu nesplnění zákona o svobodném přístupu k informacím.

Patrně zrovna utráceli na radnici peníze na občerstvení z rozpočtového ujednání s koncesovanou nalívačkou paní Kuchyňkovou, vesele juchali polku, když pípla datová zprava, za hurónského smíchu "pán chce svá Ústavní práva" zplodili odpověď.

Tak si říkám, zatímco já za vším vidím jen spiknutí a konspiraci, není daleko jednodušší vysvětlení, tak jak to koluje mezi lidmi, že paní starostka je velmi jednoduchá, místostarosta pan Pelc za třicet stříbrných uděla cokoliv a paní Kuchyňková nechápe do čeho se zamíchala.

Potíž je v tom, že při komunikaci s těmito lidmi se musí člověk obrnit hroší kůží a ne každý to dokáže.

Na jednu stranu starostka volá po formálním dodržování postupu u věcí kde to není vyžadováno a pak brečí, že lidé začnou tyto postupy dodržovat a místo toho, jak jsme byli zvyklí v minulosti se zeptat a dostat odpověď, musíme psát dotazy přesně v liteře zákona o svobodném přístupu k informacím.

A nyní také něco pozitivního.

Obec opraví či vymění část veřejného osvětlení z dotačního titulu Efekt, jejímž hlavním hodnotícím kritériem je úspora alespoň 30 procent elektrické energie.

Přestože podle pasportu na tuto úsporu obec nedosáhne, paní starostka nás ubezpečila, že hlavní hodnotící kritéria pro získání dotace nejsou důležitá a že na dotaci dosáhneme.

(odchyceno ve velmi hlučném prostředí sálu, později uveřejním přepis ze zasedání)


napsal Miroslav Bartek


Dne: 15. září 2020

Trestní oznámení.

Jak jste mnozí zaznamenali, jak Svazek tak i paní starostka Mgr. Palasová v minulosti na mě podali trestní oznámení jejichž podstatou mělo být, že se moc ptám, což je jedno ze stěžejních ústavních práv občana.

Jelikož do dnešního dne(září 2020), po několika dlouhých měsících, jsem neobdržel žádné vyzvání ze strany policie, je jasné, že tato podání policie vyhodnotila jako šikanozní a ani nezačala s úkony pro zahájení trestního řízení.

Jednoduše proto, že se nehodlá vmanipulovat do hry místních despotů čekajících na příležitost aby z nich vyrostli noví "Lukašenkové", kteří jako Mgr. Palasová se snaží zastrašit občany, aby zapomněli na svá ústavní práva, pošlapávají nejen Ústavu, platné zákony, ale nerespektují ani své vlastní nařízení, tak aby nám ukázali, že jsou nad nimi, v pozici neomezených vládců nad našimi životy, carů.

Miroslav BartekNa hlavní stranu