Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekVeřejné zasedání „Obecního zastupitelstva Lukovany „. 4.3.2019.

Zúčastnil jsem se tohoto představení z dění v Lukovanech. Připadal jsem si jako před partou ochotníků vesnického divadélka, kteří jakoby nacvičovali scénku ze zasedání výše jmenované instituce.

Po uvítání hostů (občanů Lukovan) a spoluherců, přečetla Mgr Palasová (role starostky) mnohabodový program . Po odsouhlasení tohoto programu a dalších procesních nezbytností členy zastupitelstva začala starostka předkládat jednotlivé body k odhlasování.

Dále to byl monolog paní starostky, která vždy jen přečetla daný bod programu a vyzvala spolusedící k hlasování. Následovala jakási rozcvička (hlasování) ostatních zastupitelů bez jediného slova. Tuto scénu přerušila až diskuze.

Je pravdou, že na začátku paní starostka oznámila, že zastupitelé dostali potřebné podklady na prostudování.

No budiž. Věřme, že zastupitelé podklady prostudovali a tedy věděli o čem je řeč, o čem a pro co hlasují. Občané sedící v lavicích se o obsahu jednotlivých bodů jednání nedozvěděli nic. Snad pouze číslo, pod kterým byl daný problém evidován.

Příklad: bod č. 5, věcné břemeno č. 62584312 , kdo je pro, proti, zdržel se? …

..další bod, rozpočtové opatření č. 7, kdo je pro, proti, zdržel se? Atd.

Obsah jednotlivých bodů jednání, o kterém zastupitelstvo veřejně hlasovalo, byl občanům utajen.

Tak mě napadlo, jestli se tímto způsobem informovalo a takto hlasovalo v průběhu projednávání koncepce kanalizace, včetně umístění ČOV, tak není divu, že většina občanů nic neví.

M.Tejkal

Poznámka pod čarou

Na závěr bych rád napsal, že přesně tak jak to vidí pan Tejkal, varuje Ministerstvo vnitra aby to nevypadalo.
Je to dehonestace zastupitelské demokracie a volič si může myslet buď že koaliční zastupitelé nemají žádný názor nebo se nechali uplatit funkcemi.
Zde je výklad k situaci Ministerstvem vnitra.
Vyklad ministerstva jak mají vypadat veřejné schůze

napsal Miroslav Bartek


Na hlavní stranu