Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekZ veřejného zasedání zastupitelstva obce Lukovany 14.08.2020.


M.Tejkal

….. a to si myslíte, že ti projektanti kanalizace jsou úplní pitomci ? Takto nějak a dost hlasitě se snažil utnout diskuzi o kanalizaci v Lukovanech na posledním veřejném zasedání zastupitelstva pan M.

Bohužel jsme jako občané Lukovan stavěni proti sobě, výhrůžkami, zastrašováním ze zdržování, lhaním, jak jsme poslední obcí, která kanalizaci nemá. Pozvánka na poslední zastupitelstvo to jen potvrzuje! Současná paní starostka doposud ani jednou neposlala listinnou pozvánku na zastupitelstvo, ale náhle tak učinila a to s výzvou k účasti, asi podporovatelů silou prosazované varianty kanalizace! Připomíná mi to výzvu k povinné účasti na prvomájový průvod. Na oponenty se tak nějak zapomnělo.

Nicméně ať byla role pana M. jakákoliv, pojal jsem to jako otázku, ale při oné schůzi nezbyla možnost odpovědět osobně, tak bych mu rád odpověděl touto cestou.

Z Vaší reakce je zřejmé, pane M., že nevíte (nebo nechcete vědět) o co nám „potížistům“ jde. My neposuzujeme a nehodnotíme práci projektantů, ti svoji práci jistě dělají odpovědně a dobře. Oni vyhotovují funkční projekty dle ZADÁNÍ, i byť je jakkoliv hloupé, náš zákazník – náš pán. Zprvu byste měl vědět, že projektanti žádné nejvhodnější řešení nehledali, ale striktně do grafické části územního plánu jeho zpracovatelé zakreslili nové řešení dle direktivního pokynu bývalého starosty. Avšak v textové části konkrétní změna uvedena není. Že by účelové mlžení? Jako by zpracovatel územního plánu tušil malér, že se to takto nedělá, a proto alibisticky do textové části územního plánu uvedl, že koncepce odkanalizování musí být ještě posouzena! Tedy jasná podmínka v územním plánu. To však předchozí vedení obce neučinilo a nechalo novou koncepci rychle rozkreslit do projektu pro stavební povolení. A projektanti "jen" kreslili a počítali potrubí, ale novou koncepci umístění nevymýšleli. Dodnes nikdo nedoložil žádnou studii, která by řádně posoudila tyto „v tichosti“ provedené změny. A toto je právě věc, co chtějí lidé vědět, pane M.

Také byste měl vědět, že tyto kroky byly natolik neobvyklé, že vše směřovalo k tomu, že by mohl být problém se získáním dotací na stavbu. Stát má totiž v zákoně jasnou podmínku, že u jakékoliv změny v koncepci, technickém řešení, musí být prokazatelně doložená její technická a ekonomická výhodnost. A o provedení změny plánované investice v PRVK, to je plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, žádá podle zákona obec, jen obec! A efektivnost musí doložit! Jinak se změna neprovede a vy nemáte nárok na dotaci. Co se ale nestalo! Svazek získal příslib dotace, aniž by byly provedeny změny v PRVK v souladu s popsaným zákonným postupem. Prostě to tam někdo natvrdo přepsal, aby se dostaly dotace! Vy z toho máte možná radost, máme příslib dotace a to stačí, víc Vás nezajímá. To je už ale malér, který možná napovídá, proč je to v Lukovanech tak podivné, všechno se už dostává do zcela jiné dimenze.

Studii se za každou cenu někdo vyhýbá a to natolik, že obchází zákon, jen aby byla dotace a rychle se to postavilo! Ještě v únoru 2020 byla v PRVK Jihomoravského kraje uvedena varianta ČOV na pravém břehu Lukovanského potoka (v sadě u KD) i přesto, že se vše naprojektovalo zcela jinak, bez jediného technického a ekonomického argumentu! Kdo, kdy a proč změnil původní zadání pro PRVK, které původně řešilo umístění ČOV v sadě. Vy to víte? Proč má být provedeno řešení, které bude vždy vyžadovat vysoce kvalifikovaného provozovatele (firmu) k obsluze velké čerpací jímky a obec si tak nebude moct ani do budoucna celý systém s ČOV provozovat sama? Proč se má většina odpadních vod v Lukovanech přečerpávat, když to situace nevyžaduje? Z některých oblastí Lukovan dokonce dvakrát! Vy to víte?

Když jsme v r. 2018 zjistili, že má být ČOV na Babinci, začali jsme se ptát. Kdo a kdy to posoudil, proč je to jinak? Nejdříve u paní starostky. Nedozvěděli jsme se nic. Neví, nebo nechce? Potom na Svazku u pana Kocha. Stejný výsledek. Nic. Pouze opakování toho, že jednají v souladu s požadavkem obce.

Na článek v Luk.drbně na toto téma zareagoval dopisem pan Hájek, starosta Ostrovačic a člen představenstva VaK, že je ochoten se sejít a promluvit si. Když jsme ho vzali za slovo a ke schůzce vyzvali, začal se nám vyhýbat, dokonce se mi zapíral po telefonu. Proto jsme se někteří s tímto dotazem obrátili na patřičná oddělení úřadu Jihomoravského kraje a následně na soud.

Myslím si, že původní umístění ČOV po KD je pro obec nejvýhodnější jak po stránce ekonomické (energie na čerpání), tak ekologické - díky vypouštěné přečištěné odpadní vodě do Lukovanského potoka dojde k oživení tohoto vysoce poškozeného potoka a naopak pro budoucí generace dojde k zachování krásné nivní louky a ovocného sadu a zamezí se riziku kontaminace této údolní nivy, která může být pro budoucí generace zdrojem drahocenné podzemní vody.

Září 2020
M.Tejkal

Dne:

Na hlavní stranu