Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekDojmy ze IV veřejného jednání zastupitelstva.

Květnové jednání zastupitelstva (15.5) konečně vypadalo tak jak vypadat má.

K respektování zákona o veřejnosti jednání vedla trnitá cesta, ale konečně, opět a narozdíl od III shromáždění se mohl občan vyjádřit k projednávaným bodům a bylo toho využito.

Kdybychom se neozvali, patrně by to byla zase trapná fraška, kdy by se zdvihal les rukou, a pokud by někdo vystoupil s odlišným názorem, byl by setřen, že se to má řešit na neveřejném veřejném jednání.

Nechci tvrdit že to bylo jako za komunistů, tak strašné to nebylo, spíše to vypadalo jako za raného fašismu v Itálii, kdy jen vůdce měl tu správnou pravdu a věděl kam lid vést a žádný odpor se nepřipouštěl.

Na základě stížnosti Ministerstvo vnitra obec poučilo zástupce obce jak má takové veřejné jednání vypadat a ti si evidentně z toho vzali ponaučení.

Na druhou stranu mě zaráží s jakou lehkostí tito zástupci lžou nadřízeným orgánům.

Například tvrdili že jsem nevystoupil v diskuzi, či že takto se chovají i okolní obce.

Není to pravda a možná bychom měli od našich volených zástupců více požadovat aby se chovali jako v okolních obcích.

V okolních obcích a městech jsou na obecních stránkách uveřejněny dlouhodobé strategie, najdou tam archivy s vyhláškami, hlavně jde o ty důležité, i po sejmutí z desky, zveřejňují záznamy z jednání, některé dokonce nechávají nejen přepisy těchto jednání, ale například i zvukové či vizuální záznamy.

Samozřejmě, my můžeme zazvonit na dveře obecního úřadu v pracovní den, počkat až nám otevřou, případně vystát frontu na požadované dokumenty.

Rozhodně taková "vstřícnost" není obvyklá po okolních vesnicích a městech.

A co víc, zlepšovák našich zastupitelů, totiž že v uveřejněném zápisu není uvedeno jak kdo hlasoval, si troufám říct nemá v okolních vsích obdoby a vyhlašuji soutěž, kdo najde podobnou obec v okruhu 50 km, tomu koupit v lukovanském obchodu pivo Plzeň!

Každopádně bych rád upozornil na jednu trapnou záležitost, která podle mého názoru byla úplně zbytečná. Obec 7 dní před jednáním vyvěsila upozornění na jednání na úřední a hlášení místním rozhlasem provedla až v den schůze, přičemž zfalšovala bez jakýchkoliv skrupulí den hlášení rozhlasem!

V podstatě stačilo již zveřejnění na úřední desce, aby zákonu bylo učiněno zadost a pokud obec chtěla snížit tímto krokem počet zúčastněných, bylo to naprosto zbytečné.

Co víc, hraničí to s cyber zločinem a co je horší, provedeno s inteligencí malého dítěte, protože se to dalo snadno vystopovat, bez přístupu do systému a nahlížení do logů(pro jistotu jsem si pořídil printscreeny).

A kapitolou sama pro sebe je Mobilní rozhlas.

Jakkoliv se prezentuje že je schopen šířit rychle informace, tak důležitá informace, jako jednání zastupitelstva se tam objevilo až v den konání, o půl třetí odpoledne!

Já osobně jsem zastánce moderních technologií, ale hlavně ve státní správě platí, že musí být i někdo kdo je umí používat a hlavně využít.

Jinak je to ztracená investice.

Pro ilustraci, za speciální cenu 2 tisíce korun, který stála tato aplikace, byly rozeslány v květnu 3 emaily 37 registrovaným uživatelům.

To zvládne i office který má paní účetní nainstalovaný a již zaplacený na svém počítači přes hromadnou korespondenci a navíc zadarmo!

Nevím, potřeboval bych trošku objasnit strategii obce, která vyhlásila dobu informačního temna, s odvoláním na blíže neurčenou skupinu důchodců, dost tajemnou, protože když se s některými bavím, běžně chodí na internet a na druhou stranu chtějí nakupovat nejmodernější technologie a aplikace které teda budou šířit co?

Navíc ta skupina důchodců působí stejně věrohodně jako ti pověstní odborníci co úmístili čističku tam, kde ji nechtějí ani ti co mají přiklepávat dotaci.

Každopádně určité zlepšení je vidět, alespoň veřejné jednání zastupitelstva konečně vypadalo tak jak má.

A důležité body?

Díky špatně sepsané smlouvě musí být přiklepnuta dotace hospodě jinak ji paní hospodská může klidně nechat zavřenou.

Zájemcům se budou rozdávat kompostéry, což může být zajímavé, vím že známí, co se podobných akcí zúčastnili ve svých obcích, dostali kompostéry poslední generace, že to nebyl jen kousek obyčejného špatného plastu co se po roce rozpadne.

12.6 přijedou zástupci svazku a představí studii jak udržet vodu v krajině a s novým návrhem na řešení kanalizace a čističky

A finanční zpráva jejíž součástí je zpráva auditora.

Doporučuji přečíst na úřední desce, obec měla již v minulosti problémy se včasným a správným uveřeňováním informací a navíc i svýpočty a muselo vrátit nějaké peníze do obecní pokladny.

Myslím že právě ta zpráva auditora, i když se jedná o jiné volební období by měla být poučením pro současné zastupitelstvo.

Mají k dispozici všechny potřebné zdroje, přístupy k informacím jak co dělat, možnost porady u nadřízených orgánů, potřebné kurzy a měli by je využívat a nenechat se vmanipulovat do kritických situací špatnými rádci.

A dojmy?

Vzhledem k tomu, že již byl prostor pro diskuzi a MV patrně vysvětlit, že zastupitelé mají právo se vyjádřit, bez ohledu na to, že tím by se jednání neúměrně prodloužilo o hodinu, můžeme pozorovat i aktivitu jednotlivých zastupitelů.

Nejvíce samozřejmě mluvila paní starostka, paní Kuchyňková přečetla za dceru dokument z finančního výboru(bohužel uvízla na našem pověstném kousku dálnice), byli slyšet i Paní Bulíčková a Pan Nesrsta, zbytek koukal a zdvihal ruky.Na hlavní stranu