Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekKapitola první: Odborníci

Na začátku tohoto volebního období se nečekaně vynořil problém.

Nové umístění ČOV, které prosadil zcela pokoutně bývalý starosta Vyhnalík, nebylo v souladu s krajskými regulativními plány a nebyla tedy ani možnost získat žádné dotace, na což upozornil pan Tejkal na jednání veřejného zastupitelstva.

Vynechme nyní to, že se jednalo o naprostý amatérizmus lidí, které zaměstnáváme ve Svazku, aby právě tyto problémy řešili a aby se nestávaly.

Pan Tejkal je odborník, geodet, který si pamatuje ještě doby, kdy se zde dělala dešťová kanalizace, voda a plyn a má místní lokalitu zmapovanou.

Věděl od začátku(a taky o tom mluvil na zastupitelstvu), že v místě, kde se nyní buduje ČOV, je nestabilní podloží, že jsou zde skalnaté úseky, které nové řešení budou zbytečně prodražovat či extrémně komplikovat.

A jaká byla reakce?

Vedle výsměchu na veřejném zastupitelstvu a vytahování se, jak vše je perfektně zmapováno(výzkumy a příprava prý stála 2 miliony), starostka zneužila svou pozici a v Lukovanském zpravodaji vydala prohlášení o výběru umístění nové ČOV že, cituji: “nevyjímaje práce výborných odborníků, kteří viděli svá rozhodnutí po dlouhém přezkoumávání všech možností jako ta nejlepší.”(zdroj Lukovanský zpravodaj prosinec 2018)

Jako zvídavému občanovi mi to samozřejmě nedalo a podle informačního zákona jsem se zeptal obce, kdo byli ti odborníci. Což obec odmítla.

Následovala stížnost na kraj, prostřednictvím obce, jak nařizuje zákon, na neposkytnutí informací. Starostka to vyřešila jednoduše, stížnost hodila do koše a nikam ji neposlala.

Proč?

Prostě nerespektuje zákony naší země, v tomto případě dokonce Ústavu, které vyvěrají z naší křesťanské minulosti.

Vždy si musím vzpomenout na svého italského profesora práva a ekonomie, který říkal, že pokud někdo pohrdá Ústavou, pohrdá bohem.

Zde začalo zajímavé kolečko.

Dotázal jsem se po určité době na kraji, který je nadřízenou obcí, jak pokračuje moje stížnost a dostalo se mi odpovědi, že nic nedostali a poradili mi, ať kontaktuji kontrolní orgány obce, nechť zjednají nápravu.

Byla to poněkud tragikomická situace, v tomto orgánu seděly dámy z Mládí vpřed, které si zahrály na odvolací orgán, což jim naprosto nepříslušelo a ještě nezvládly pochopit význam dvou odstavců, který označili jako ono složité posuzování odborníků v memorandum z 28.2.2018(zdroj: jednání zastupitelstva, odkaz na konci)

Vyzkoušel jsem i Úřad pro ochranu osobních údajů, který je určen zákonem o svobodném přístupu k informacím jako poslední instance, ale tam jsem byl odmítnut kvůli chybějícím článku, tedy vyjádření kraje.

Již jsem si říkal, že Palasové gang vyzrál na informační zákon, až na jednom semináři, který se věnoval právě informacím a bojem s korupčním prostředím, mi poradil jeden právník použít jako páku “úřední nečinnost”.

V ten moment vše nabralo rychlý spád.

Obec dostala napomenutí na čtyři A4ky z nadřízené obce a musela s pravdou ven.

Nikdy o investici přes 120 milionů nerozhodovali žádní odborníci, nikdy nikdo nevybral současnou variantu ČOV jako nejvhodnější(zdroj: příloha odpovědi na dotaz na konci článku).

Starostka svou lží, svým prohlášením dehonestovala poctivého občana, vlastně několik občanů, starých pánů, kteří se nebáli, veřejně vystoupili a upozornili na problém.

Zároveň zcela cíleně na ně namířila kampaň, zneužila ty nejzranitelnější, seniory, v níž tvrdila, že pokud se nyní nepostaví kanalizace, nebudou již žádné dotace, že již máme připravenou a schválenou dotaci a že budou muset občané platit velké pokuty.

A to přestože celé plánování bylo na počátku.

Ale o těchto lžích a manipulacích zase příště.

Zdroje ke stažení ve formátu pdf:
memorandum
odpověď obce, že nikdy nebyli žádní odborníci
výběr z Lukovanského zpravodaje z prosince 2018

napsal Miroslav Bartek


Dne: 2. srpna 2022

Dalsi kapitoly


Lukovanská KDU-ČSL proti desateru přikázání.
Kapitola první: Odborníci
KDU-ČSL proti desateru, kapitola druhá: zrušená zastávka.
Pozastavení nad Lukovanským zpravodajem
Víte proč byla uzavřena hlavní silnice v Lukovanech U kapličky?


Na hlavní stranu